Tystnad

På bokrea köpte jag ZEN MÄSTAREN KORPEN av Robert Aitken en känd zenmästare som skrev bokenår 2002. Det är en samling moderna koan där korpen, brunbjörnen, ugglan och andra djur står för samtalen. Det finns inget förmänskligande av handlingar. Bara ordens betydelse finns kvar, om ens det, för vad är betydelse?

Efter zazen en kväll sa Gråvarg: ”Förlorar man inte i värdighet när man bugar iför Buddha? Jag känner mig alltid ganska förödmjukad.”
Korpen sade: ”Inte tillräckligt”

En kväll frågade Mullvad: ”Varför talar vi aldrig om kärlek under våra diskussioner?”
Korpen frågade: ”Vad skulle du vilja säga om kärleken?”
Mullvad stirrade tyst på Korpen.

ZEN MÄSTAREN KORPEN av Robert Aitken. ISBN 91-7738-626-4

Mummonkan är den klassiska koansamlingen. Ibland är den frustrerande att läsa, andra gånger så skrattar man. Det handlar inte om att att förstå, det handlar inte ens om handling. Den författades 1228 av zenmästaren Mumon och har blivit en av de mest spridda koansamligarna.

En munk sa till Joshu. ”Mästare, jag är ny här i klostret. Skulle du vilja undervisa mig?”
Joshu frågade: ”Har du ätit din risgröt?”
Munken svarade: ”Ja, det har jag.”
Joshu svarade: ”Gå och skölj din skål.”

Ur Mumonkan – Muren utan port ISBN 91-88236-13-7

Hanta Yo

Boken är en fiktion men den påstår sig vara en andlig resa som avslöjar hemligheter som varit dolda bland Dakota till den dag boken skrevs. Men var det bara en ”linguistic hoax” och i avsaknad av den andliga autenticitet den påstod sig ha? Chunksa Yuha sökte efter en författare som var villigt att lär sig Dakota … Läs mer

Böcker jag minns

På uppmaning av min dotter Josefine publicerar jag denna lista. Denna bok har förändrat mitt liv: ”Hanta Yo” av Ruth Beebe Hill som till sin hjälp hade Chunksa Yuha. En bok som väntade på mig ett år innan jag köpte den 1985. Sedan lät den inte sig bli omläst förrän efter 22 år. Historien om … Läs mer

Vandrare

Jag har just läst boken ”Vandrare i två världar”av Jörgen Eriksson. Boken handlar om shamaninsmen, kulturen och samepolitiken av i dag och det är en rak redovisning av de intervjuades åsikter.

Vad som slog mig var inte det faktum att jag fick revidera min fundametalistiska syn på shamanismen utan två citat av Ande Somby. Sedan fångas jag av ett citat i senaste numret av ETC.

– ”Likadant är det med beslutsystemet. Sametinget är en västerländsk modell. Det samiska systemet baserade sig på storfamiljen, klanen. Men förvaltningsrätten upphäver klansystemet.”

– ”Statsbildning på etnisk grundval är något som tillhör det förflutna. Det var en gång grunden för bildandet av de europeiska staterna, men de kan inte heller längre vara ”rena” etniska områden. Varför skulle vi samer satsa tid och krafter på något som är fullständigt passé? Att skapa en samisk stat på etnisk grund skulle vara absurt. Alla samfund, också de samiska, måste i framtiden vara flerkulturella.” Ande Somby. Vandrare i två världar. Jörgen I Eriksson, ISBN91-89447-28-X

Sedan kokar jag the och läser ETC.

”Ursprungsbefolkningar lever i kollektiv och inom kollektivet finns solidaritet och ömsesidigt utbyte. Individer stödjer varandra och det finns varken majoriteter eller minoriteter. Besluten fattas med konsensus. Frågor ställs och besvaras i gemensamma diskussioner där allt deltar. Lösningar på problem som uppstår bör främja hela kollektivet. Utifrån detta perspektiv existerar ursprungfolkrörelsen för hela mänskligheten. I sin nära relation till Moder jord, Pacha Mama, försvarar den miljön. Vill vi rädda mänskligheten måste vi rädda Pacha Mama” Evo Morales, Bolivias president. ETC #4 2008

Dessa ord blir så stora att jag inte kan förstå eller kommentera detta. Det är för stort att sammanfatta i grafer på ett exelark. Åsikter kan inte fångas, mätas och redovisas som sanningar. Ingenting är beständigt och vi måste alla dela med av oss själva på den långa resan.

Vandrar vidare …