Uppdiktad ordning

Man i kostym med portfölj som blickar ut över kalhyggen

Enligt Yuval Noah Harari är våra liv formade av en uppdiktad ordning, en ordning som föreskriver vad vi vill och vad vi önskar. Vi lever i en värld där det objektiva, subjektiva och intersubjektiva existerar samtidigt. Det objektiva är det som finns oberoende av oss människor, som gravitation, strålning, magnetism och allt som vi kan … Läs mer

RUNANUBANDHA.

Vi genomlever en tid som är mycket ovanlig för oss västerlänningar, undvik fysisk kontakt, tvätta händerna, undvik resor och folksamlingar. Inom yogisk kultur i Indien har dessa råd alltid funnits. Man undviker onödig fysisk kontakt för att då överförs RUNANUBANDHA.

Läs mer

VIBRATIONER

Del av väggmålning av det Buddhistiska "Livets Hjul"

Är vi fysiska objekt som bestående av delar som i viss utsträckning kan repareras och bytas ut eller är vi energivågor från 50 miljarder celler som har underordnat sig ‘the central voice’ eller ‘mind’. Har vi skapat vårt matrix utan att ha ett rött piller.

Filmklippet med Bruce H Liptons teorier om människan som en kollektiv av 50 triljoner celler underordnade ‘the central voice’ eller ‘mind’ stämmer väl överens med buddistiska teorier. (Jag skriver teorier för att alla är inte överens om att det är sanning)

Läs mer

MAKTERNA

Akvarell. Del av solsymbol

Letar efter solens tecken, läser “Moder Jord och andra mödrar” av Kerstins Eidlitz Kuoljok och i kapitlet “Mödrar och fäder och annan makt” blev det så intressant att jag fastnade för dessa tankar om makt.

Bland folken i norr fanns makterna närvarande, fruktan för svälten, sjukdom, lidande och död var så nära deras liv. Dessa folk hade ord för makt som inte är går att översätta men begreppen känner vi igen. Det fanns makt överallt, etnograferna beskriver dess som gudar; snöguden, kniv-och yxguden, gåsguden, gevärsguden, allt hade makt men att kalla dessa för gudar ger fel associationer.

Nganasanerarnas beskrivning av makt var allomfattande, de beskrev dessa som Ngo och alla oändliga ngo fanns i hela deras liv, det som rör på sig har ngo, det som inte rör på sig har ngo, det finns ngo vi inte kan se men uppfatta med andra sinnen men det finns även synliga ngo; som solen.

Läs mer

TINGEN

Verktyg

— Det spelar ingen roll.

Det är en viss befrielse att låta bli att uppmärksamma, låta bli att lägga sig i eller rättare sagt iaktta när det passerar förbi.

Nu skriver jag ner det, inte för att uppmärksamma men för att iaktta när det passerade utan att jag behöver bry mig.

Att se tingen som de är verkar vara svårt. Vad är tingen? Enkla eller sammansatta komponenter.

Läs mer

Återresan

Rök stiger mot reahpen

När jag åkte från Ruotkomaa på min långa resa för att hämta kanoten var jag i det tillstånd jag eftersträvat, inget förflutet ingen framtid och inget nu. Jag var eremiten som bara flöt genom tillvaron.

Det blev en lång resa som rörde om i mitt illusion av oberörbarhet när jag mötte en tidspendel som slog mot det förflutna och en spegel som visade både nutid och ett halv liv tillbaka. Platser där jag stannade, fulla av minnen, händelser, röster ur det förflutna, platser som nu var tomma och övergivna. Människor jag mötte som försvunnit bakom min horisont kontaktade mig innan jag reste, andra sökte jag upp på plats. Det var som om dessa sju år, dessa femton år, inte existerat, samtalen fortsatte när några tidsluckor fylldes igen. 

Läs mer