Grow up!

Do you? Time to grow up? The Buddhist monastic rules that advice renouncing liquor, renouncing sex, and so on are not pointing out that those tings are inherently bad or immoral, but that we use them ... Read More

Sitt!

Vem är överraskad av att staten och kapitalet under det senaste decenniet gått i land från båten för att krypa ner i samma säng? Dessa välfärden oligarker beskriver sig som folkets tjänare n... Read More

OLYDNAD

Hemma hos mig sitter en expert på olydnad. Egentligen vet jag inte om det handlar om olydnad eller motstånd mot auktoritet? Jag vill att hon alltid skall tänka efter, inte bara anpassa sig eller ly... Read More