OLYDNAD

Hemma hos mig sitter en expert på olydnad. Egentligen vet jag inte om det handlar om olydnad eller motstånd mot auktoritet? Jag vill att hon alltid skall tänka efter, inte bara anpassa sig eller ly... Read More

Praktiken?

Jag minns när jag var i Dolanji och frågade min lärare om alla visualiseringar jag skulle göra under Ngöndro, var dessa visualiserigar av verkliga varelser eller bara bilder? Tänk inte på det, ... Read More

Självet

Vad är skillnaden mellan jaget och självet. Är vi självstyrda eller jagstyrda? Enligt CG Jung är jaget alltid underordnat självet men jag är tveksam till det. Men självet är det allvetande au... Read More

The method?

During numerous lifetimes various cultures and people has evoked divine masters. Not always understood by the people, these masters practice and teachings where made to rites, ceremonies and religions... Read More