Praktiken?

Jag minns när jag var i Dolanji och frågade min lärare om alla visualiseringar jag skulle göra under Ngöndro, var dessa visualiserigar av verkliga varelser eller bara bilder? Tänk inte på det, ... Read More

Självet

Vad är skillnaden mellan jaget och självet. Är vi självstyrda eller jagstyrda? Enligt CG Jung är jaget alltid underordnat självet men jag är tveksam till det. Men självet är det allvetande au... Read More

The method?

During numerous lifetimes various cultures and people has evoked divine masters. Not always understood by the people, these masters practice and teachings where made to rites, ceremonies and religions... Read More

The seeker

It's a long way to find enlightenment, it's a long way to even find some peace for oneself. In my great plan was a path to be a yogi in Dolanji where my teacher was a monk. I went there to see if it w... Read More