Lavvu

En eldbelys lavvugoatti

Lavvugoattin lyser som en lykta i mörkret

Lämna en kommentar