Hanta Yo

Boken är en fiktion men den påstår sig vara en andlig resa som avslöjar hemligheter som varit dolda bland Dakota till den dag boken skrevs. Men var det bara en ”linguistic hoax” och i avsaknad av den andliga autenticitet den påstod sig ha?

Chunksa Yuha sökte efter en författare som var villigt att lär sig Dakota för att kunna skriva en bok utan missförstånd och feltolkningar. 1963 träffade han Ruth Beebe Hill som redan skrivit en bok som hon inte var nöjd med. Tillsammans översatte de boken till Dakota och sedan tillbaka till engelska. De arbetade sju dagar i veckan och hela arbetet tog två år. Boken blev en bästsäljare och det skulle satsas stora pengar på att göra en TV serie.

En hoax

Då kommer kritiken från indianer som Vine Deloria Jr, Bea Medicine (”HANTA YO: A New Phenomenon” Indian Historian 12.2, Sum. 1979: 2-5), Victor Douville (”Hanta Yo: Authentic Farce” Sinte Galeska College News, Aprill 1980) American Indian Movement (AIM) ledare Russell Means, Survival of American Indians (SAIL) vd Hank Adams, den numera avlidne Gerald Wilkenson, ledare för National Indian Youth Council (NIYC).

Det visade sig att boken var en ”linguistic hoax” och Hill hade bara översatt viktiga koncept och fraser till Lakota och åter till Engelska. Den saknade helt den andliga autenticitet den påstod sig ha och Alonzo Blacksmith hade uppgett rena lögner om sin barndom. Ruth Beebe Hill var bara en som profiterade på ”American Indian Spiritualism” och Alonzo Blacksmith (aka: ”Chunksa Yuha”) är bara en ”plastic medicine man”

Kampanjen

Hanta Yo kampanjen 1979-80 blev den största i sitt slag och nio Siox stammar, femton colleges och nationella indianorganisationer protesterade mot filmprojektet. Warner Brothers fick inte filma på indianreservat i USA eller Kanada och tvingades till Mexico där filmen spelades in under titeln ”Mystic Warrior” och den blev givetvis en flopp.

Hade boken kommit ut utan sina förord om hur indiansk den var och hade man inte försökt sälja den med indiansk autenticitet så hade det varit som vilken roman som helst och inte fått den uppmärksammade kritik den fick. Jag skall inte fördjupa mig i vad som är ”riktig indiansk litteratur” utan bara förhålla mig till boken ”Hanta Yo” oavsett hur ”riktig” den är.

I boken skildras personerna som individualister, inte so egoister om de verkligen inte är just detta. Den har de arketyper som är nödvändiga för en berättelse och hur autentiska alla skildringar av ritualer, regler och förhållanden verkligen är i boken kan jag inte avgöra. Som litteratur verkar den i alla fall trovärdig, mer trovärdig än många andra bästsäljare.

Boken som bok

Hur det nu förhåller sig med med wapiya (wee-PEH-yah) – en helig man, helare och hans roll i stammen är Wanagi den som leder Ahbleza under hans andliga vandring. Den som leder till att han står naken på prärien och förstår att han måste avstå från allt han äger till och med från sina andlig symboler, det enda som finns är hans medvetande och det som är i ständig rörelse och som är ett mysterium. På detta sätt är den mycket Buddistisk. Det finns en absolut sanning om tingen som de är, en relativ sanning om tingen och en som är varken absolut eller relativ med andra ord finns inget beständigt.

Jag vet inte om ritualerna för inipi (sweat lodge) skall hållas eller hur många dagar man skall vara på sin hunblecheya (vision quest) men Ahbleza, Wanagi, Napewastewin, Tonweya och Hinziwin är trovärdiga personskildringar. De visar på vår förmåga att reflektera och välja hur vi skall agera och att de som avgör än människans handlingar, inget annat.

Kvinnor och män

Ruth Beebe Hill:s uppsåt var nog ärligt, hon ville skriva en bok som talade för Lakota och folket som levde på prärien. Hon förlorade sig i alla ord om boken och handlingarna blev därefter. Men det största misstaget vara att hon som VIT KVINNA påstod sig skriva en autentisk bok om LAKOTA MÄN.

Finns det någon riktig indiansk bok och vad är en riktig indiansk bok? Vilka är de villkor som måste uppfyllas för att en bok skall vara indiansk? Är begreppet indiansk för stort eller till och med felaktig? Hur skall den som läser någonsin kunna avgöra vad som är autentiskt oavsett vem som är författare.

Lämna en kommentar