NEDKYLNING

Känner mig inte fullärd och hittar ständig nya strategier som är bra att kunna om man hamnar i en nödsituation på vintern. Läste en artikel på BBC och detta är min sammanfattning.

Ute i snö och kylan är du alltid i en överlevnadssituation men det finns det vissa strategier. Den första är att röra på sig, så länge du rör på dig håller du dig varm. Ditt skydd mot nedkylning är din klädsel och din utrustning, skydd och eld. Allt i nämnd ordning. 

Klädseln skall anpassas efter aktivitet. Rör du dig snabb, eller om det är tungt före så får du ta av dig så mycket som möjligt. Gör pausen kort, klä på dig mer eller dra en vindsäck över dig. 

Skydd kan vara ditt tält, en koja, ett vindskydd, tarp, en tät gran eller en snöbivack. 

Eld är det du har med dig, ditt bensinkök, gasolkök och är du i skogslandet så har du ved. Men att göra upp eld är det sista du gör. Det är många som frusit ihjäl när de försökt göra upp eld innan de ordnat med klädsel och skydd.

SKYDD MOT NEDKYLNING

 • Kläder och utrustning
 • Bivack (tält, koja, vindskydd, gran, tarp, snöbivack) 
 • Eld

BLIR DU BLÖT

 • Rulla dig i snön som suger åt sig väta
 • Byt kläder om du har torra
 • Sätt upp din bivack
 • Gör upp eld

Vad som är bästa skyddet mot avkylning är att sätta sig i en plastsäck. Avdunstningen sker genom din kroppsvärme som kan sjunka snabbt med 10°C.

Har du en plastsäck så sjunker den bara ½°. Medan din färdkamrat förbereder bivack så sitter du i säcken. Har ni vindsäck så kan den givetvis användas, snurra den så tätt som möjligt. 

Är du ensam kan du skära hål för armar och huvud och dra på dig säcken för att minska avdunstning och nedkylning medan du förbereder bivack och eld. Plastsäcken är dessutom billigare och mångsidigare än räddningsfiltar och räddningsäckar. 

Jag har alltid med mig mobiltelefon med 112 app eller satellit sändare där mobilnät saknas. Oftast har jag med mig båda. Bägge visar koordinater, satellitsändaren har ingen karta.

Där är det finns mobilförbindelse fungerar även kartorna i mobilen där du kan se din plats. Det går att para ihop satellitsändaren med mobilen där det visar position på en enkel karta.

BEHÖVER DU HJÄLP

 • Kryp in i din bivack eller plastsäck.
 • Tryck på SOS appen i mobil.
 • Tryck på SOS knappen i din satelitsändare.

BORTOM MOBILNÄT – UTAN SATELITSÄNDARE

 • Sätt upp en bivack.
 • Gör upp eld.
 • Trampa upp ett V med minst 10 m lång.
 • Behöver du sjukvård. Trampa upp ett X som är minst 10 m lång.

Det är lättare att upptäcka raka linjer i naturen än böjda och runda om i SOS.

HÖR DU FLYGPLAN ELLER HELIKOPTER

 • Gör upp signaleld eller tre signaleldar om du har förberett. 
 • Solkatt med spegel, kan ses på 80 km avstånd.  
  Håll spegeln ovanför ett öga, sikta mellan pekfinger och ringfinger med utsträckt arm. 

SER DU FLYGPLAN ELLER HELIKOPTER

 • Vinka med bägge armarna över huvudet.
 • När du tror att de ser dig. Lägg dig ner. Det är en signal att du behöver hjälp.

Läs och se!

BBC FUTURE  The man who refused to freeze to death

SVT Play Vilse i snöstormen

Lämna en kommentar