OLYDNAD

Början till all civil olydnad
Inte ett porträtt

Hemma hos mig sitter en expert på olydnad. För tillfället sitter hon och tittar på Schrek men jag vet att jag måste vara försiktig och tänka mig för innan jag säger något. Egentligen vet jag inte om det handlar om olydnad eller motstånd mot auktoritet?

I detta fall är jag auktoritet, jag står för moral, skrivna och oskrivna regler, det är jag som är lagen. Sett från mitt perspektiv så är det olydnad när hon inte följer regler och förhållningssätt, när hon bryter mot lagen.

Det handlar inte om allvarliga lagbrott, bara enkla motståndsaktioner som att inte följa med, slita av sig mössan utomhus, titta TV i stället för att komma och äta.

Konflikterna kan bli allvarliga om jag svarar med att använda mig av min auktoritet när hon VILL något.

Eller när jag använder mig av våldsmakt för att klä på henne när hon skall till dagis, bära upp henne när hon skall sova och ta ifrån henne verktyg när hon designar om möbler, väggar,  gardiner övriga inventarier.

När jag inte är uppmärksam så kan skadegörelsen bli omfattande.

Jag förstår inte om det är en del av motståndet att dekorera väggar med grafits eller enbart ett konstnärligt uttrycksmedel?

Men i grunden är det vårt fyrkantiga ombonade liv där det ligger drivor av ting som hon inte får röra som gör det omöjligt för henne att skapa något nytt. Hon får endast använda vissa saker, allt annat skall skyddas och bevaras.

Det är kombinationer av ting som gör att det slutar i vad jag som vuxen anser vara klotter. Exempelvis whitboardpenna och överdraget i soffan. Vaxkrita och vägg.

Eller som i morse, en träskål dit hon ville limma stenar och sedan rita i skålen. Vilken kreativitet om hon fick använda tingen som hon ville? Om jag kunde ordna en bostad där det bara fanns saker hon fick använda som hon ville skulle detta vara fullt möjligt.

Efter denna avvikning vill jag förtydliga att trots min auktoritet beundrar jag hennes olydnad och vill att hon behåller den. Kanske inte med samma verbala, fysiska och oresonlig uttrycksmedel som i dag men jag vill att hon alltid skall tänka efter, inte bara anpassa sig eller lyda.

Lämna en kommentar