Praktiken?

Jag minns när jag var i Dolanji och frågade min lärare om alla visualiseringar jag skulle göra under Ngöndro, var dessa visualiserigar av verkliga varelser eller bara bilder? Tänk inte på det, allt är bara för att du skall frigöra dig från ditt ego, svarade han.

Då blir frågan hur? Svaret som ligger närmast till för många är att man skall meditera. Sitta i lotuställning, andas, använda sig av mantran eller ritualer. Men Buddha visade på den 8 faldiga vägen, inte bara en väg.

Magga-vibhanga Sutta: ”The Blessed One said, ”Now what, monks, is the Noble Eightfold Path? Right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.” (Svensk version)

Vad betyder detta? Låt mig först förklara ordet right. I palitexten står ordet (samma) som vanligtvis översätts med right (rätt) men som egentligt betyder korrekt eller lämplig.

Använder man dessa ord som korrekt eller lämplig kan det uppstå diskussion om vad som är lämpligt. Ordet rätt innebär att man måste fråga sig vad som är rätt, även om det alltid är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel.

Magga-vibhanga Sutta är skriven av munkar som en anvisning för munkar så en lekman behöver inte följa den till punkt och pricka. Vad Buddha exakt hr sagt vet ingen eftersom en oral tradition förändras med tiden.

Var kommer meditationen in? Vad händer när jag sitter och mediterar? Det skrivs så mycket om midfullnes, att leva i nuet men meditation (pali: samādhi) som vi tänker på är den tredje delen i den åttafaldiga vägen.

  • Rätt  (korrekt, lämplig) strävan
  • Rätt  (korrekt, lämplig) uppmärksamhet (engelska: mindfulness): Innebär en noggrann självkontroll, så att man alltid är medveten om vad man gör. Man ska vara medveten om sina känslor och bevara sin sinnesro.
  • Rätt  (korrekt, lämplig) koncentration (ref: Wikipedia)

Lewis Richmond skriver om detta i Times of India.

Det är inget fel i att meditera, gör det fem minuter, en timme eller flera om dagen. Det är meditation men praktiken för en buddhist är hela den åttafaldiga vägen.

 

Lämna en kommentar