Röd Stjärna

Symboler och dess betydelser kan ibland bli mycket märkligt. Vad representerar en stjärna? Det beror givetvis på kontexten (sammanhanget) och på betraktarens preferenser.

När vi betraktar bilder har vi två begrepp som är bra att använda. Detonation och konnotation.

Denotationen är bildens bokstavliga, ursprunglig betydelse. En faktiskt beskrivning av bilden utan tolkningar. Konnotationen är en kulturell, symbolisk överförd betydelse.

Bild 1. Denotation. Röd femuddig stjärna mot vit botten.

Vad får du för konnotationer av denna bild? Vad tänker du, vad känner du, vad associerar du?

Röd stjärna mot svart bakgrund

Bild 2. Denotation. Röd femuddig stjärna mot svart botten.

Det är inte nödvändigt att ha några konnotationer. Antingen kan man hålla sig fullständigt neutral och bara beskriva vad man ser och strunta i alla associationer. 

Svart/röd stjärna mot vit bakgrund

Bild 3 Denotation.  Femuddig stjärna delad diagonalt med den vänstra övre sidan i svart färg och den neder högra sidan i röd färg. 

Konnotation: Den svartröda färgen associerar till samarbetet mellan FAI- Federación Anarquista Ibérica (Iberiska anarkistiska federationen) och CNT – Confederación Nacional del Trabajo (Nationella arbetskonfederationen) under den spanska revolutionen och inbördeskriget. 

Röd stjärna med gul kant och hammaren och skära i mitten.

Bild 4 Denotation. Röd femuddig stjärna med gula kanter. I mitten en symbol på korslagd hammare och skära.

Konnotation: Den korslagda hammaren och skäran var symbolerna i den forna Sovjet. 

Ikonisk bild av Ernesto Guevara

Bild 5. Denotation. Bilden är rektangulär i svart/vit. Till vänster ett ansikte i profil och man ser lite av bröstparitet. I mitten står en person med längt hår och skägg. På huvudet har en en svart basker med en upp och nedvända stjärna. Han har en jacka med uppdragen dragkedja och svarta band som går ner från axlarna. Till höger hänger blad från någon växt. 

Konnotation: Mannen på bilden är Ernesto Guevara även känd under namnet Ché. Bilden togs av Alberto Korda den 5 mars 1960. Bildens titel är: Guerrillero Heroico. Bilden har blivit en revolutionär ikon, en av världens mest välkända bilder och enligt Victoria and Albert Museum världens mest reproducerade bild.

Oavsett vad du anser om Ernesto Guevara, Cuba, revolutionen, kommunismen eller annat överhuvudtaget så kan du inte ta Ernesto Guevara ur den historiska kontext där han verkade som socialistisk revolutionär bara genom ditt personliga tyckande.

Han är en historisk person, en ikon för den romantiserade revolutionären lika mycket som för den fattige jordbrukaren i La Higuera som tänder ljus för Sankt Ernesto.

För att få en mer nyanserad bild än den nidbild som rekfleksmässigt presentaras av högern så kan du börja med att läsa Ché av Björn Kumm sedan kan du fortsätta med Guevara also known as Che av Paco Ignacio Taibo II. Vill du låna? Skicka e-post!

Det är inte förbjudet med röda stjärnor, mot vit eller svart bakgrund, inte svart/röda stjärnor eller fanor. Inte ens fanor med hammaren och skäran är än så länge förbjudna. Du kan även ha på dig en svart basker med röd stjärna om du vill, även klädd i uniform. 

Men om SD får dela makten med Moderater och Kristdemokrater så kan det snabbt bli en ändring på vilka symboler som får bäras. 


Lämna en kommentar