Spiralen

Som buddhist ser jag karmiska förbindelser, inget möte är en slump och är man inte uppmärksam så förlorar man tillfället. Men tidens spiral vrider sig och ett nytt tillfälle kan uppstå och ... Read More

The seeker

It's a long way to find enlightenment, it's a long way to even find some peace for oneself. In my great plan was a path to be a yogi in Dolanji where my teacher was a monk. I went there to see if it w... Read More

Ceremoni

Tog mig sakta fram längst den strandlösa stranden. Det blev svårare och svårare för att berget blev brantare. Nu stod jag under den brantaste delen och några grottor hade jag inte hittat. Var de... Read More