Social egoism

Enligt Bob Thurman är vår extremt sammankopplade värld; där vi kan få veta allt, när som helst, grunden till att alla kan bli buddister. Han menar att denna massupplysning kan väcka vår medkänsla. Är detta möjligt eller är det vår egocentriska uppfattning av värdens som kommer att förstärkas.

Titta gärna på TED där Bob Thurman säger att vi kan bli buddhister men jag tror inte att sociala medier och vår realtidseleände kommer att ledat till någon masskonvertering till Buddism genom att det väcker vår medkänsla. 

Läs mer