vidda-6

Morgonrutiner vid tätplatsen öster om Baktejávrri

Morgonrutiner vid tält. Smälta snö och packa utrusning

Lämna en kommentar