Åsiktsmaskinen

I detta blogginlägg är ett ständigt pågående inlägg där jag skall jag sammanfatta de flesta ståndpunkter jag har om de diskussioner som förkommer på sociala medier. Sedan kan jag hänvisa till detta inlägg i stället för att skriva samma åsikter om och om igen. Åsiktsmaskinens inbördes ordning har ingen betydelse.

| Klassamhälle | Droger | Religion | Religion och terrorism | Religion och klädkod | Kredit | Jämställdhet | Jämlikhet | Feminism | Skolan

KLASSAMHÄLLE

Värden omfattas av ett produktionssystem där ett fåtal äger produktionsmedlen, oavsett om det är produktion av varor eller tjänster och de flesta människor är arbetare. Den som får lön för att utföra ett arbete där den tid man arbetar, det arbete man utför bestäms av någon annan är arbetare.

En arbetares värde i produktionssystemen bestäms av lön oavsett vem som betalar lönen. En arbetare får även sparken från sitt arbete om de som bestämmer över produktionen av någon anledning inte vill ha kvar just den arbetaren eller ersätter arbetaren med någon annan arbetare eller maskin som gör arbetet billigare. Detta går även om vi har LAS

Hur skall man definiera övriga klasser? Eftersom jag varit arbetare i hela mitt liv har jag inte funderat så mycket över det men du kan ju göra det från din position i produktionssystemet. Kan du stanna hemma en dag om du har lust? Ta en promenad i skogen, jobba i trädgården eller stanna hemma med barnen? Kan barnen stanna hemma när de vill? Hur mycket makt har du över just ditt arbete? Vad händer om du inte går till jobbet? Varför går du dit? Vem kan ersätta dig?

”Kapitalismen handlar om kommersialisering av människor och omvärlden för exploatering och vinst. För att öka vinsten strävar det hela tiden efter att minska arbetskostnaden och riva de bestämmelser och lagar som skyddar det gemensammas bästa. Men medan kapitalismen ödelägger det sociala strukturen skadar det, som alla parasiter, den värd som tillåter den att existera. Det släpper ut mörk, okontrollerbar längtan bland en upprörd befolkning som hotar kapitalismen själv.” // Chris Hedges

DROGER

Jag och Evelina besökte klostret i Dolanji, Indien 2008. Geshe Sonam visade oss runt på klosterområdet. Han frågade Evelina och mig om vi kände igen buskarna. Sonam förklarade att Indier brukade ta bladen och rulla dom mellan händerna för att sedan röka. Jag frågade om Tibetanerna rökte men han kände inte till någon som gjorde det. Mest munkar bland de Tibetaner som bodde i Dolanji.

Läkarmottagning Dolanji, Inden
Läkarmottagning Dolanji, Inden. Annat land, annan växtlighet, annan kultur.

Annat land, andra problem men cannabis växer som gräs.

Det största försöket att förbjuda alkohol har skett i USA. Vi vet hur det gick. Avkriminalisera droganvändning. Gör det billigt så slipper vi brottslighet krig droger, kring produktion, försäljning och brott för att få pengar till droger.

Canada har avkriminaliserat cannabis. En gram av medelkvalité kostar ca 53 kr. Dagspriset varierar för det är givetvis något som har skapat en marknad där avsikten är att priset skall konkurrera ut illegala cannabis. Det visar sig att att de håller ungefär samma pris. Vad

Beroende är mäktigt och frågan är varför? Fråga inte vad det är för fel på missbruk eller missbrukaren. Om du vill förstå beroende så kan du inte se på vad som är fel på beroendet, du måste se på vad som är bra med beroendet.

Varför super Jeppe? Ge honom möjlighet att lindra smärtan. Den hungrige anden aldrig får nog, den skall matas hela tiden.
Vad matar du den med? Kolla länken! Se hela filmen, flera gånger!

RELIGION

Religion är att tro på något som inte går att påvisa och upprepa genom våra sinnesintryck. Det är en relativt snäv tolkning som gör att även mycket blir religion men religionen tillhör tredje graden av sanning.

Ett träd är ett bra och neutralt exempel. Dessutom gillar jag skogen.

Vi går ut i skogen och jag kan peka på ett träd och säga att det kallar vi för träd. Även om vi inte talar samma språk kommer både du och jag att till slut vara överens om den mentala föreställningen av ett träd. Jag kan tala om att det är en tall och vi är överens om att den kallas så om vi talar svenska bägge två. Detta är den första graden av sanning, det vi är överens om är sant.

Vi kan även vara överens om att träd kan kommunicera med varandra genom. Därmed är vi framme vid den andra graden av sanning, det som kan påvisas vetenskapligt. Alltså ett påstående som kan kontrolleras genom att man gör om undersökningen och få samma resultat.

Men påståendet att jag kan kommunicera med träd är alltså tredje graden av sanning. Det vi tror på, det vi upplevt, läst och tagit till oss, det vi tror vara sanning men som inte kan upprepas eller upplevas av andra än de som tror på samma upplevelse eller teori.

Det står i bibeln, koranen, Buddha har sagt. Bara nonsens, en massa påståenden, regler för att få ett socialt liv under en viss historisk tid att fungera. Brinnande buskar, änglar, levitation, regnbågskroppar allt är bara den tredje graden av sanning. Att tro är något privat, när jag delar detta privat i gemenskap med andra blir det religion.

Meditation och yoga påverkar hjärnan och kroppen men det har inget med religion att göra. Du blir inte Hindu bara för att du böjer dig framåt eller gör solhälsning lika lite som du blir kristen för att du går i kyrkan och knäpper händerna. Sitt still och var tyst gör dig inte heller till troende Buddhist men det är ett mycket bra sätt att utöva den tredje graden av sanning.

Religion och terrorism

Alla religioner har bedrivit erövringar och dödat i sin guds namn. I dag är det muslimer som är det stora hotet efter Sovjetmaktens fall och Kinas omdaning till statstyrda kapitalism.

Al-Quaida (al-Qaida (arabiska: القاعدة, ’basen’; även al-Qaeda, al-Qa’ida, eller el-Qaida) föddes  i de träningläger som Usama Bin Laden grundade i Afganistan.

USA behövde legosoldater som skulle bekämpa Sovjetunionen i Afghanistan. Deras Saudiarabiska och Pakistanska vänner stöttade kampen och den ideologi som anammades för att bygga upp denna arme i Afghanistan var Islam.

Efter att Sovjet lämnade Afghanistan skar det sig mellan Usama Bin Laden, de islamistiska rörelserna  och USA som var mycket involverad i att bevara den Saudiska kungahuset mot hotet från Irak.

Detta var grunden till hotet från Isalm där protesten mot USA:s imperium tagit sig religiös skepnad i stället för politisk. Situationen kompliceras även av att muslimerna är uppdelade i flera fraktioner som kämpar om herraväldet medan de flesta muslimer, lista andra troende, vill leva i fred.

Hijab, klädkod, månggifte, barnäktenskap.

Vi måste förbjuda hijab. Detta i demokratins och frihetens namn. I väst vill vi ha lagar för att kvinnor skall klä av sig, aldrig för att de skall klä på sig. Skall du identifiera dig måsta du blotta ansiktet oavsett religion, kulturella eller sociala koder.

Gifter du dig enligt någon annan ritual än den som gäller för landets lagstiftning är du fri att göra det. I det här landet kan man vara gift eller sambo med en person, hur ni gör med andra personer som ni lever med är upp till er själv att ordna.

Äktenskap kan bara ske mellan personer som är 18 år och äldre. Att leva i ett sexuellt förhållande med personer som är under 15 år är enligt lagen inte tillåtet.

Resten är upp till polis, åklagare, advokater och domstolar.

KREDIT

Kredit är något banken ger dig utan att kräva säkerhet och sedan tar de ut en ränta för att låna ut något de inte har.

Spara och slösa var det ideal som jag fick lära mig genom skolan när jag var barn. Spara var givetvis blond och slösa var mörkhårig, bara så ni vet. Vi fick räkna på hur mycket pengar vi skulle ha om 30 år om vi sparade 1 kr i veckan och vi uppmanades alltid till sparsamhet för att sedan kunna köpa när vi hade pengar i  handen.

Det går inte längre. Alla förstår den enkla logiken med kredit men ingen vill säga något, hur skulle vi kunna köpa ett hus, bil, skoter eller något som kostar lite mer utan att hålla med om att det finns ett åtagande att betala alla dessa krediter.

Bankerna kan låna ut sina siffror för staten går in som garant att pengarna finns men jag misstänker att inte ens staten har de pengar som utlovats i krediter. Alla måste hålla illusionen vid liv.

JÄMSTÄLLDHET

Diskuteras oftast utifrån ett genusperspektiv eftersom det är en diskussion som är helt ofarlig för den rådande samhällsnormen.

Hela jämställdhetsdebatten är en skendebatt. Vi lever i ett samhälle som definieras av arbete. Därför måste jämställdhet utgår från arbete. De som har samma arbete skall ha samma lön oavsett kön.

Den andra delen av debatten handler om jämställdhet i hemmen, där ingår även föräldrapenning. Även där visar sig parternas position inom lönearbete vara avgörande över vem som stannar hemma med barnen. Den som tjänar mest i produktionssystemet kommer att arbeta mer. Staten skall inte reglera vad man bestämmer inom familjen.

Vem som städar, diskar, tvättar bilen, handlar eller byter däck är upp till familjen. Är parterna inom familjen inte nöjda med kontraktet är det bara att säga upp det, det går att göra en ensidig uppsägning.

JÄMLIKHET

Alla människor föds nakna, där slutar jämlikheten. Sedan växer vi upp under olika ekonomiska, sociala, religiösa och politiska förhållanden där vi har olika möjligheter i våra fortsatta liv. Någon jämlikhet inte funnits sedan människan lämnade livet som jägare och samlare, om det ens fanns då eftersom den som var bättre på att jaga och samla hade större möjlighet att försörja sin klan såvida fördelningen inte skedde inom hela jägargruppen.

Vi kan uppnå jämlikhet inom mindre grupper men det kommer alltid att finnas de som är rikare och har mer makt att bestämma över andra eftersom det inte finns en samhällsordning för att fördela rikedom. Eftersom det inte finns någon ekonomisk jämlikhet så råder heller ingen social jämlikhet. Allt bestäms av det rådande samhällssystemet.

FEMINISM

Jag är inte feminist. Detta innebär att jag är inte medlem av någon feministisk rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen såväl socialt, politiskt och ekonomiskt. Däremot anser jag att kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter som män; socialt, politiskt och ekonomiskt.

Politiker och politiska partier älskar att kalla sig feminister även om de påstår att de är för jämlikhet mellan könen men står inte för jämlikhet i produktionssystemet. Det blir bara ord utan politiskt mål.

SKOLAN

Skolan skall vara statlig, drivas med statliga medel och upptagning skall ske geografiskt. Inga förskolor eller skolor med religiösa inslag får förekomma förutom undervisning i religionshistoria. Även skolavslutningar skall ske på skolan och inte i religiösa lokaler. Vill föräldrar ha sina barn i privatskolor får de bekosta all undervisning själv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *