Återfödelse

Tanken på reinkarnation har funnits inom många kulturer i alla tider och har än idag en central betydelse inom framförallt hinduismen och buddhismen.

Först av allt skall jag inte använda mig av reinkarnation eftersom detta tolkas som gudomligas framträdande i konkret gestalt,  jag skall skriva om att födas om, alltså om återfödelse.

Inom buddhismen finns två tolkningar, den exoteriska (enl. wikipedia: avsedd för en bredare allmänhet, – lättillgänglig, lättbegriplig, omystisk) och den esoteriska (enl. wikipedia: förbehållen ett fåtal invigda – således utifrån till synes menad för en inre krets, svårbegriplig, svårtillgänglig och mystisk)

Den exoteriska som skall vara lättbegriplig säger att den mänskliga medvetandeströmmen kan och mycket ofta tar sin boning i undermänskliga varelser direkt efter att den varit i mänsklig form. Alltså kan du födas som hund, gris, katt, orm, älg eller till och med fisk beroende på det karma du bär med dig och det du skapat under ditt liv som människa.

Som stöd för denna tolkning hänvisas till skrifterna och uppfattningen om läran som helt obestridlig, den bygger alltså på de skriftliga uppteckningarnas auktoritet och oprövade teorier framlagda av gurus. Detta betraktas som ortodox tro i dag.

Den esoteriska svårbegripliga tolkningen kan enkelt beskrivas som att den mänskliga formen av liv är ett direkt arv från undermänskliga riken. Denna medvetandeström¹ har utvecklats genom ändlösa, ständigt växlande livsöden att genom återfödelse till människa ha en möjlighet till upplysning.

En medvetandeström efter en människa är lika oförmögen som vilket frö som helst att alstra någon annat än sin egen art. Medvetandeströmmen är som ett psykiskt frö och kan bara alstra sin egen art eller ta sin egen art i besittning.

Att läsa om detta gör att jag får ont i huvudet och att förklara det verkar omöjligt.

Det är detta medvetandetillstånd, sinnet i sitt naturliga och ursprungliga tillstånd, det som är ’din sanna natur’ och ett tillstånd som är dolt bakom ditt jag, dina sinnens tolkningar men som går att uppnå i djupmeditation.

Denna medvetandeström, ursprungliga tillstånd, sanna natur, shepa, sinne, medvetande, varseblivande aspekt finns i alla levande varelser och söker ständigt ökat medvetande och det betyder att du inte kan återfödas som hund eller gris om du kan läsa det här.

Jaha, då är det bara att leva som man vill, full rulle för man blir inte hund. Nu är det inte så enkelt så det gäller att se upp eftersom detta medvetandetillstånd under karmiska betingelser genom tidsåldrarna, steg för steg kan förlora sin mänskliga natur och sjunka ner i undermänskliga världar.

Nu kommer jag till pudelns kärna. Det är karma, det som styr detta medvetandeström och som alla känner till på en nivå. Instant karma, det du gör kommer tillbaka. Om karma kan jag bara säga att det är ingen idé att spekulera i detta, bara följa flödet efter bästa förmåga. Maha Kammavibhanga Sutta: The Great Exposition of Kamma

Jag har mitt karma, från alla tidigare liv, i detta liv och i mitt kommande liv som leder till mina återfödelse. Mitt karma är sammanlänkat med de som lever i min närhet, min familj, vänner, bekanta och alla andras karma bildar nya spiraler och alla medvetande varelsers karma är sammanlänkat.

Detta innebär att vårt gemensamma mänskliga karma allas medvetandetillstånd under karmiska betingelser genom tidsåldrarna, steg för steg kan förlora sin mänskliga natur och sjunka ner i undermänskliga världar. 

Alltså resultatet av hur vi lever på detta lilla fragment i universum kommer att leda till att några av dessa medvetandetillstånd dra iväg till nirvana eller någon annan universum, helt utan Elon Musk:s hjälp meden de flesta av våra medvetandetillstånd kommer att genom tidsåldrarna återfödas i undermänskliga världar därför att vi inte kan leva i den värld där vi förstört det vi lever av, vatten, luften och jorden.

(1) Medvetandeströmmen (stream of consciousness [striːm əv ˈkɒnʃəsnəs]) används inom psykologin, buddhismen och mindfullness. På tibetanska heter det Shespa uttal:[Shepa] ”Sinne”, ”Vetande” dvs. sinnet i sitt vetande eller varseblivande aspekt.

Lämna en kommentar