Bensinupproret, elbilar och Chomsky

Hur hänger det här ihop? I media handlar mycket om bensinupprördheten där nästan en halv miljon gått med i en Facebookgrupp för att protestera mot bensinskatten. Vänsterpartiet hakar på gröna krav om att förbjuda bensin och dieselbilar från 2025. Chomsky säger att vi är manipulerade allihop.

Bensinupproret och elbilar har samma uppkomst, klimatförändringen. Målet är att minska koldioxiden i luften. Det är avtal som förhandlats fram sedan Kyotoprotokollen fram till Parisavtaltet som ligger som grund för regeringars beslut om skatter och utfasningar.

Bensinskatten består av energiskatt och koldioxidskatt. Energiskatten är en punktskatt som tas ut på kol, koks, olja, gasol, naturgas, råtallolja och hushållsavfall och är en fiskalskatt, d.v.s en inkomstkälla för staten. Koldioxsidskatten är också en punktskatt som tas ut från icke förnybara bränslen, hur stor beror på bränslets innehåll av kol och är ett styrmedel för att minska utsläpp.

De fiskala skatterna är bara en fråga om var staten skall ta in skatter, energiskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, beskatta löntagare eller någon annan form av skatt. Men båda skatterna på bensin och disel motiveras med att vi måste köra mindre och rädda klimatet.

Min första fråga är om antalet bilar med explosionsmotor har minskata på grund av skatten på bränsle? Har antalet körda mig med bilar med explosionsmotor minskat på grund av skatten på bränsle?

I klimatdebatten använder man ofta Chomsky:s punkt 9 strategin för att stimulera egen skuld. Som medmänniska skall du resa kollektivt, sopsortera, dra ner på köttkonsumtion, skaffa dig elbil och inte flyga till Thailand. Det är du som skall lösa problemet med klimatförändringen genom ditt konsumtionsmönster.

Har du någon skuld till klimatförändringen? Om du hade valt att leva som Amish så skulle din påverkan av miljön vara väldigt liten. Nu valde du att leva som arbetare och konsument eller hade du något annat val?

Efter den tankepausen är det dags att fortsätta. Nu tar vi den större bilden.

Vi har stigande medeltemperatur på jorden, därom råder ingen tvekan. Vi har klimatförändringar i form av stormar, översvämningar, jorderosion och bränder men att påstå att allt detta beror på ökningen av medeltemperaturen, alltså koldioxidhalten från bensin och disel är felaktigt.

Vi har kalhuggning av regnskog, kalhuggning av barrskogsbältet, enorma landytor för industrialiserad jordbruk, gruvor och 2000 årig påverkan på naturen av en masspopulation på jorden. Kan någon med säkerhet veta vad klimatförändringarna beror på?

Det är kanske punkt 2 på Chomskys lista över manipulationsstrategier som är den största manipulationen: skapa problem och erbjud lösning.

Jag tror inte att klimatförändringen är medvetet skapad av makthavare, utan utnyttjad för att manipulera oss. Vore det en global kris som skulle utradera den rådande ekonomin då skulle USA inte hoppat av Parisavtalet. Om det vore en global kris som kommer att radera ut mänskligheter så skulle Kina inte fortsätta med sina enorma koldioxidhalter. Om det vore en global kris så borde politiker och ekonomiska makthavare agerat under alla dessa år. Eller är världens makthavare helt dumma i huvudet? I så fall finns det inget hopp!

Klimatförändringen används för att förändra vårt medvetande. Lösningen de erbjuder är konsumtion, vi skall rädda jorden undan krisen genom att konsumera mer. Det är du och jag som har ansvaret för miljön, köp en elbil, köp elcykel, byt glödlampa, byt tv och köp avokado med grön rättvisemärkning!

Vi kan med säkerhet förutsäga att alla olja kommer att pumpas upp ur jorden till sista droppen eller låt oss säga till sista dollarn. Så länge det går att tjäna dollar på olja kommer den att borras, pumpas, frackas och kramas ur jorden. Oljan kommer att bli dyrare med åren och att den kommer att ta slut, lite osäker när. Peak Oil har redan inträffat 2006 enligt Internationella Energirådet men kommer först att ske först kring 2030 enligt oljebolag och regeringar.

Vi kan med säkerhet förutsäga att när oljan minskar kommer elbehovet att ökar, då kommer fler kolkraftverk och kärnkraftverk att startas upp därför att det finns ännu mer pengar att tjäna på el ju mindre olja vi har. Bara alla bilar som skall laddas varje natt komme att dra mega mycket watt.

I ställe för att diskutera bensin och diselpriset bör vi fråga oss vad vi skall göra med transportsystemet i om 20, 50 eller 120 år? Kommer vi i framtiden att kunna ha någon privatbilism? Kommer vi att kunna fortsätta med landsvägstransporter överhuvudtaget? Eller håller du fast vid drömmen om att elbilen är lösning för att du skall få fortsätta leva som du alltid har gjort?

Gnäller jag eller erbjuder jag en lösning? Är lösningen att producera förnybar energi? Det låter lite som en evighetsmaskin, förnybar energi, vad säger termodynamiken. Solceller, vindkraftverk eller vad som helst, bara vi får leva som vi lever. Jag tror lösningen inte kan skapas av det system som har skapat det.

Today we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can’t save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed.” Ur Greta Thunbergs tal i FN

Hur gjorde vi innan explosionsmotorn? Vi använde järnvägen i och för sig med ånglok. Nu har vi lok som drivs med el och ett återförstatligas och återuppbyggt järnvägsnät gör att vi kan transportera det mesta. Lokalsamhället med lokal produktion och lokal ekonomi återkommer. Det blir ingen mer avokado i shoppingcentret. Vi får förändra våra liv.

Vi har ingen kris för mänskligheten men en kris för det kapitalistiska systemet som smörjs och drivs fram av olja och explosionsmotorn. Under tiden vi drömmer om elbilen som skall rädda vårt konsumtionsmönster kan vi sitta framför TV-soffan och njuta av sport och underhållning.

Det är Chomskys första punkt för manipulation; Distraherings strategin. Översvämning av information utan betydelse, kontinuerliga störningar för att avleda uppmärksamheten från viktiga frågor. Klick, klick, klick …

Ref: 10 strategier för mediakontroll enligt Noam Chomsky

Lämna en kommentar