JONAS, GRETA OCH REVOLUTIONEN

Cykel som står uppställd

Vi väntar otåligt på revolutionen som skall rädda klimatet och världen. En värld utan fossila bränslen, utan bilar med bensin eller dieselmotorer. Det blir skifte till förnyelsebar energiproduktion.

De svenska ledarna för denna revolution är Greta Thunberg som leder ungdomarna och Jonas Sjöstedt som cyklar vidare i politiken. Kanske är de inte ens medvetna om den gemensamma ledarpositionen men i  realiteten har de samma mål.

Läs mer

Bensinupproret, elbilar och Chomsky

Rostigt tåghjulsfjäder

Hur hänger det här ihop? I media handlar mycket om bensinupprördheten där nästan en halv miljon gått med i en Facebookgrupp för att protestera mot bensinskatten. Vänsterpartiet hakar på gröna krav om att förbjuda bensin och dieselbilar från 2025. Chomsky säger att vi är manipulerade allihop.

Bensinupproret och elbilar har samma uppkomst, klimatförändringen. Målet är att minska koldioxiden i luften. Det är avtal som förhandlats fram sedan Kyotoprotokollen fram till Parisavtaltet som ligger som grund för regeringars beslut om skatter och utfasningar.

Läs mer