Det ofattbara?

En sten i närbild
Stone

När det sker en större katastrof blir det mycket lätt en karmaspekulation, företrädesvis lett av västerlänningar. Beror detta på deras kristna bakgrund där de fortfarande har straff och belönings systemet i medvetandet? Vad är karma och går det överhuvudtaget att disskutera?

Det var en diskussioner efter 11 september, en efter Tsunamin och nu är det Sharon Stone som blir stenad i media och bojkottad av Kineser. I sak har hon rätt, allt är ett resultat av karma men det är inget vi skall spekulera om. Enligt Buddha själv tillhör Karma en av de fyra ”ofattbara” som man inte ens skall diskutera, ingen kan veta resultatet av karma.

Lät som en idiot?

Sharon Stone har stått i medias epicentrum för ett klipp ur en intervjuv på röda mattan i Cannes den 22 Maj. Kineser bojkottar hennes filmer och Dior som har henne som modell har kommit ut med en ursäkt som Stone inte ställt sig bakom. En mediecirkus säger Stone.

Vad har Stone sagt, har någon missat detta?

“I’m not happy about the way the Chinese are treating the Tibetans because I don’t think anyone should be unkind to anyone else. And the earthquake and all this stuff happened, and then I thought, is that karma? When you’re not nice that bad things happen to you?”

Stone säger att helt klart lät jag som en idot och ingen har väl sagt emot henne heller och kineserna tänker inte förlåta henne. Förklaringen att citatet är taget ur sitt sammanhang har Stone givetvis kommit med i New York Tims, men vad sade hon egentligen?

Har hon sagt att det är rätt åt Kineserna att de fick en jordbävning? Eller att det är Kinesernas karma för att de är dumma mot Tibetanerna? Det enda hon gjorde var att hon ställde sig frågan om detta är karma?

Vad är karma?

De som läst eller fått den Buddhistiska förklaringen av karma ställer inte ens frågan eftersom allt är karma. Vi föds, lever och dör på grund av karma. Det är handlingarna i mitt tidigare liv som avgjort vilket liv jag lever i dag och vad som händer mig. Det är mitt nuvarande liv som avgöra mina framtida liv.

Karma betyder handling och är ett resultat av handligar. Karma är inte öde. Karma är inte ett straff och belönings system där man kan sätta + och – för att uppnå ett förväntat resultat. Men karma kan jag påverka med mina handlingar.

Gå till höger, eller vänster, tal, tiga men vad jag än gör får detta konsekvenser, jag vet bara inte vilka. Naturligtvis kan man välja att leva efter den åttafaldiga vägen. Bland dessa åtta är Samma-Vaca — Perfected or whole Speech passande i detta sammanhang.

Även jag

Dagen efter jordbävningen skrev jag i denna blogg ett inlägg om jordbävningen. Även jag framkastade en karmisk teori tidigt på morgonen den 13 maj men redan på eftermiddagen stod omfattningen av människors lidande klar för mig och då kändes det inte alls som ”perfekt tal” så jag raderade inlägget.

Karma är inte bara individuellt, det finns karma för folk, grupper, länder och till slut har vi hela mänsklighetens karma. Jordbävningen i Kina, orkanen i Burma och alla naturkatastrofer är mänsklighetens och jordens karma. Rent vetenskapligt är orsaken till jordbävningen att den Indiska plattan trycks under den Euroasiskaplattan. Men jag ser det även som Moder Jord som ruskar på sig för att varna oss för den obalans som råder.

Ofattbart

Om jordbävningen är ett resultat av Kinesernas karma, vad är då orsaken till Tibetanernas karma? Varför blev de erövrade av ”moderlandet”, vilka karmiska handlingar ledde till deras lidande?

Spekulationer om karma kan pågå i det oändliga och just därför sade Buddha redan i r i Acintita Sutta.

”The results of kamma is an unconjecturable that is not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about it.”

Konsekvenserna av Karma går helt enkelt inte att förstå och därmed är den meningslöst att ens diskutera detta. Det tre andra ofattbara är Buddhas förmågor, de krafter man uppnår genom att meditera samt jordens uppkomst. Slut diskuterat, åtminstone för Buddhister.

acinteyya (lit.) That which cannot or should not be thought, the unthinkable, incomprehensible, impenetrable, that which transcends the limits of thinking and over which therefore one should not ponder.

Lämna en kommentar