Grunden till allt

Varför har vi vattenbrist och sjunkande grundvattennivåer? Enligt SMHI beror det på att det kommit lite snö och regn de senast åren.

Det är säker en av orsakerna men det finns även ett långsiktigt perspektiv på sjunkande grundvatten.

Alla känner till den enkla illustrationen om vattnets kretslopp. Vattenånga som stiger ur haven, regnen som kommer över land, vatten som rinner ner i haven och en viss del rinner ner i jorden för att bli grundvatten.

Jag skall inte gå in på hur vi använder, förorenar, renar och förstör vatten utan bara skriva om GRUNDVATTEN.

Det är alltså vatten som finns i jorden, vatten som runnit ner i jorden för att samlas på vad som kallas akvifer¹

Under idealtillstånd rinner grundvattnet ut från dessa genom kallkällor. Genom vår påverkan tömmer vi dessa akvifer eller så fylls på som de borde fyllas.

Det största misstaget vi gjort är att hugga bort skogen.

Genom att vi huggit bort skog så finns det inget som förhindrar en snabb avdunstning av det regn som fallit ner.

Utan skogen blir jorden blir för varm för att kunna ta emot det regn som faller, det rinner bort innan jorden bli så sval att den kan ta emot mer vatten.

Vattnet har en  anomaliepunkt – (plus 3,98 grader Celcius) vilket är den hyperkänsliga punkt på temperaturkurvan där vattnet har sin minsta volym, sin största täthet, sin högsta vikt. Detta är källvatten.

Det är inte alla som talar om anomaliepunkten och vattnets egenskaper dissikeras ständig medan grundvattnet sjunker.

Den enda lösningen på vattenbristen är mera skog, naturlig skog för skogsplantager ger visserligen skugga men leder till utarmning av skogsmiljöer.

1. Enligt definitionen i Vattendirektivet är en akvifer ”ett eller flera lager under ytan, av berggrund eller andra geologiska skikt, med tillräcklig porositet och genomsläpplighet för att medge antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten”.

Lämna en kommentar