RELATIVT SANT

Jag ger mig inte in i en lång filosofisk debatt om tro och vetande men för mig är detta ett sätt att beskriva sanning som de flesta kan förstå. Det utgår från Buddstisk filosofi.

Det första är det som är ABSOLUT SANT och det har vi inte ett hum om genom våra begränsade sinnesförnimmelser.

Det andra är det som är RELATIVT SANT, det som de flesta är överens om stämmer med upplevelser av sinnesintryck, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det tredje är TRO och där har vi alla religioner, politisk- och personlig övertygelse ända ner i kaninhålets konspirationsteorier.

Det är den tredje graden av sanning är den som dominerar kommentarer i sociala medier därför att vi är alla egoistiska varelser jag, mitt, min är det världen roterar runt. Min åsikt betyder någonting.

Hur ofta ser vi i inlägg och kommentarsfält formuleringar som; jag tror, min åsikt är, de flesta anser, jag har hört sägas eller andra vaga påståenden.

Även vetenskap hamnar i den relativa sanningen men har större krav eftersom vetenskaplig metodik kräver att påstående i en vetenskaplig rapport ska verifieras antingen från beskrivna observationer eller från andra namngivna vetenskapliga rapporter.

Genom historien har vetenskpliga teorier varit underordnade tro i form av kyrkans makt men har frigort sig från den makten. Vilken makt som dominerar vetenskapen i dag är en diskussion som går utanför detta inlägg.

Att på något sätt hävda att min åsikt är så betydelsefull att andra skall anpassa sig efter den är alltså en felaktig slutsats även om jag finner många andra som delar min åsikt. En åsikt kan inte heller omkullkasta en vetenskaplig metod eller teori utan att verifieras.

Orsaken till detta inägg är covid debatten som har nått en nivå där 20 procent i Sverige är emot vaccinationsbevis och det sammanfaller med att ca 80 procent har vaccinerat sig med två doser.

Detta påminner om Paretoprincipen som en matematisk fördelning enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; den kallas ibland även 80/20-regeln.

I detta fall är 20 procent av orsaken vaccinmotståndet som står för 80 procent av rubrikerna i media, inläggen i sociala medier, som JO anmälningar och uppmaningar till e-post kampanjer samt hat- och hot mot de som företräder 80 procenten.

Givetvis finns även läkare och andra med kunskap om virus och vacciner med i dessa 20 procenten eftersom en akademisk examen bara är ett bevis på en utbildning och inte på ens åsikter.

Det samma gäller klimatdebatten där ju den största delen av vetenskapen har kommit fram till att vi har en stigande medeltemperatur som kommer att medföra klimatförändringar och orsaket till detta är mänsklig aktivitet.

Men gruppen klimatförnekare är mycket mer aktiv och även människor med akademiska examen står bland de 20 procente och ifrågasätter den relativa sanningen och förespråkar en annan relativ sanning.

För ovanstående två stycken har jag inget som ger stöd för mina något krystade påståenden vare sig i statestik eller teorier. Det är endast min åsikt och i det stora hela inte mer än just det.

Det roliga är att jag har argumenterat om covid så långt att jag blivit kallad för hjärntvättad och det är ungefär där motståndarens argument är uttömda.

Tillägg 22 dec 2021:

Som på beställning kom artikeln i British Journal of Political Science som påvisar att trots att 97 procent av forskarna är överens om antropogen global uppvärmning, spelar de återstående 3 procenten en avgörande roll för att hålla debatten om klimatkonsensus vid liv.
Endast 3 % av de 3 % som förnekar klimatförändringar är faktiskt kvalificerade inom klimatvetenskap eller åtminstone något relaterat område.
De återstående 97 % uppfyller inte expertkriterier och är också involverade i organisationer och industrier som är anslutna till klimatförändringsmotrörelsen.

Lämna en kommentar