The method?

During numerous lifetimes various cultures and people has evoked divine masters. Not always understood by the people, these masters practice and teachings where made to rites and ceremonies. What they supposed to have said and what they said was written down and people made the masters teachings to religions.

I became religious when I read about Buddhism. Taking part in a retreat in Denmark with a Bön Geshe made me a Bönpo practitioner. During many years I was struggling with my Ngondro practice without continuity. Now my view is that Ngondro is a monastic practice or to be made by a yogi in retreat. At least it’s not a practice I am able to accomplish.

Läs mer

The seeker

The basic practice¹ Ngöndro took an hour morning and evening with all the visualizations, prostrations and prayers. My practice was not stable. Sometimes it worked fine and for long periods. Often reduced it to just sitting without any rituals or not doing any practice at all. It was frustrating.

The prayers were in Tibetan and I was able to sing them by heart and had the English translation so I understod the meaning of those prayers. Prostrations was not as difficult as it had been in the beginning. It was a good practice to reduce the ego. But I did not understand why I should visualize all the great masters,Yidams, Khandro, Sangye, Yungdrung Sempa (peaceful an wrathful meditation deities, female wisdom Dakinis, Buddha’s and Bodhisattvas) of which I had no images of or hardly new them by names.

Läs mer

Tidlöshet

Vi befinner oss i denna nuvarande situation på grund av de val våra förfäder gjorde men även de val vi har gjort och framtiden kan vi påverka genom de val vi gör, så långt vi kan överblicka. Men kan framtiden påverka det förflutna?

Hur många har inte upplevt en diskussion med sina barn som slutar i att det är ens fel som förälder att man skaffat detta barn som just nu är väldigt missnöjd. I denna anklagelse finns ett obestridligt faktum. Men det kan lika gärna vara min mors och min fars fel, eller deras föräldrars och vidare till någon ej känd historia.

Läs mer

Nature of mind

We can say that the Nature is like the ocean or water. Many different reflections appear in water, but whatever you see – forms, colors, everything – is all just water. In a similar way, all kinds of objects – our phenomenal existence, everything – appear spontaneously from the individual person’s Nature.

Läs mer

Profetia

Döden
… jorden var öde och tom …

En betraktelse över tidens gång, vad som styr våra liv, vem som bestämmer. En profetia om framtiden och en från det förflutna. Om det nu finns någon tid?

Det har tagit lång tid att skriva detta, lika länge som inlägget har blivit. Läs om du orkar. Om inte så spelar det ingen större roll. Det är bara en av dessa berättelser. Om en plats, en tid och tidens hjul.

Läs mer

Ceremoni

Utsikt från Átjek mot väster

Tog mig sakta fram längst den strandlösa stranden. Det blev svårare och svårare för att berget blev brantare. Nu stod jag under den brantaste delen och några grottor hade jag inte hittat. Var de överdämda? Kanske hade jag fått visshet om jag haft en GPS för jag kände till koordinaterna. Min vandring var en sådan … Läs mer

Ceremonier

Don’t mimic. Do the real thing! Varifrån kom dessa ord till mig? Från någon bok, film eller från stora mysteriet? Är orden bara där? Det spelar ingen roll eftersom det viktigaste är budskapet. Härmas inte! Gör det rätt. Det finns ingen tradition jag kan falla tillbaka på. Skall jag härma någon annan tradition? Buddhanaturen finns … Läs mer