Motivation

Varför spelar man nätspel och vad får spelaren för belöning? Är det samma belöning som för mat, alkohol, nikotin, sex och droger? Aftonbladet har en artikel om forskning.... Read More

Mytitasking

Att vi har tagit begreppet multitasking från datorindustrin för att beskriva vad människor gör visar bara på vår övertro för maskinvärlden. Alltid uppkopplad, aldrig reflekterande. Men multi... Read More