Praktiken?

Jag minns när jag var i Dolanji och frågade min lärare om alla visualiseringar jag skulle göra under Ngöndro, var dessa visualiserigar av verkliga varelser eller bara bilder? Tänk inte på det, allt är bara för att du skall frigöra dig från ditt ego, svarade han.

Då blir frågan hur? Svaret som ligger närmast till för många är att man skall meditera. Sitta i lotuställning, andas, använda sig av mantran eller ritualer. Men Buddha visade på den 8 faldiga vägen, inte bara en väg.

Läs mer