Vad skall du rädda?

Eller vill du rädda klimatet?

För att inte kallas klimatförnekare efter tre rader så vidhåller jag att jordens, landets och arktis medeltemperatur stiger och en av orsakerna till detta är stigande halter av koldioxid i atmosfären.

Problemet med detta perspektiv är att det är förenklat och likaså lösningen som är att byta till batteridrift vilket är detsamma som att elektrifiera alla världens förbränningsmotorer, cyklar, och sparkcyklar som tidigare drivits fram med muskelkraft.

Väder och klimat är vitt skilda, väder har vi varje dag och klimat har vi i längre perioder. Alla känner till den senaste inlandsisen och dess maximala utbredning för 20 000 – 22 000 år sedan. Det tog närmare 12 000 år för isen att smälta så bara glaciärerna blev kvar i fjällen. (Ref: SGU-Klimatets förändringar över tiden)

Med det var några år av sjunkande temperaturer även efter detta. Det mest kända var dryas-stadialen för cirka 12 000 år och vid inledningen av denna kallfas sjönk sommartemperaturen med flera grader på bara hundra år.

Sedan blev det varmare igen efter några år. Temperaturen ökade fram till för cirka 6 000–7 000 år sedan då sommartemperaturen var ett par grader högre än dagens och klimatet i Sydsverige liknade det som idag råder i norra Frankrike och det växte tallar upp vid Biehtsávrre. Subfossila tallstammar har anträffats dels i övre Tarradalen samt på flera platser söder och öster om Virihaure.

Denna period brukar ibland kallas för det holocena klimat-optimat, då stora delar av världen upplevde ett varmare klimat under denna tid.

Nu är vi inne i en tid där förändringen beror på den mest anpassningsbara art som bekämpar jättelokan, parkslide och mårdhundar som invasiva arter. Människan är den mest invasiva art som förekommit under jordens historia och den art som spridit andra arter runt hela jorden.

Vi behöver alltså inte rädda klimatet, naturen eller jorden från de förändringar som sker hela tiden utan vi måste förändra vårt eget beteende och isolera oss, bli mer självförsörjande och leva mer med naturen och inte bara av att exploatera jorden. Men det är väl en utopi.

I vilket fall som helst så måste vi anpassa oss till klimatförändringarna. Frågan är om vi skall göra det solidariskt eller skall vi som tillhör den berikade delen av världen under tyst batteridrift köra mot en ljus koldioxidreducerande framtid rakt in i Panem där den techno-feudal eliten sitter i sin skyddade städer och alla andra får kämpa för att överleva konsekvenserna av klimatförändringarna.

Lämna en kommentar