Vinsanlehto förfaller!

Vinsanlehtos slåtterkoja förfaller, spången ruttnar och slåttermyren och kallkällan växer igen medan Länstyrelsen tycker det är viktigt att kunna spegla mångfalden i länets kulturarv.

Förra sommaren var min dotter Evelina och hennes sambo Björn till naturreservatet Vinsanlehto. (66°52’2.2″N 22°34’57.5”E)  För att komma dit får man köra skogsbilvägar från Narken eller Gustavsberg. Eniro karta.

Så här såg det ut i Vinsanlehto år 2009.

Vinsanlehto som är ett Natura 2000 naturreservat, består till största delen av en bäckravin med gammal skog men där finns även en slåtterkoja; renoverad 1989, vid en myr där Pokkas från Juoksuvaara hade myrslåtter. Ut på myren går ett spång fram till en kallkälla som ligger vid en gammal lada.

Detta kulturminne förfaller, myrarna har vuxit igen, spången ruttnat och eldplatsen är i dåligt skick. Min dotter skrev ett inlägg som hon lade ut på Facebook och Instagram. Sedan skrev hon till Länsstyrelsen.

Sara Asplund som arbetar på Länsstyrelsens fältenhet med förvaltningen av skyddade områden svarade att Vinsanlehto inte är prioriterat men sätter upp Vinsanlehto i systemet för kommande åtgärder. De skall även åka dit för att se över statusen i området.

I skötselplanen har de skrivit att eldplatsen är den i dåligt skick ska den avvecklas. Spången ska tas bort och inga nya läggs ut på grund av att Länsstyrelsen bedömer att spänger inte behövs i dagsläget men ”om besökstrycket ökar i framtiden ska det undersökas om det behövs nya spänger på någon del av stigen”. Hur mäter Länstyrelsen besökstrycket i Vinsanlehto?

Länstyrelsen är beredd att bygga upp nya anläggningar. ”Om behov uppkommer, ekonomiska förutsättningar finns och det bedöms vara förenligt med reservatets syften kan nya anläggningar för att kanalisera eller främja friluftslivet iordningsställas”

Så här såg det ut i Vinsanlehto 2017

Men området är inte i behov av nya anläggningar, bara av att bevara den gamla.

Jag uppmanar Länstyrelsen och Naturvårdsverket att reparera eller sätt upp ny eldplats, byta ut spången, rensa kallkällan och kontrollera att ladan inte förfaller.

Slåtterkojan, spången, ladan och kallkällan i Vinsanlehto är ett viktigt kulturminne därför att det är en av de få som finns av finnarnas, torparnas och kronotorparnas myrslåtter.

Kronotorpen i Juoksuvaara och Aho är rivna och kronotorparnas lador på deras gamla myrslåtter är borta och slåtterängarna växer igen. Vinsanlehto finns kvar och än det inte försent att återställa myrslåttern. Har Länstyrelsen inte pengar till de så kan man i alla fall röja och bränna upp riset för att allt inte skall växa igen helt.

Länstyrelsen skriver på sin webbplats  att det är viktigt att kunna spegla mångfalden i länets kulturarv.

Då vore det viktigt att satsa på byggnader, platser och kulturmiljöer med anknytning till de nybyggare och torpare som bodde i skogsbyarna. Deras historia revs av Domänverket och nu växer slyet över resterna.

Narkens intresseförening har på eget initiativ samlat information om Aho, byn som försvann. Det vore bra om Länstyrelsen kunde stödja och uppmuntra sådan insamling av minnen och berättelser kring platserna i skogen.

Vinsanlehto är en av dessa platser. En plats som inte bortom alla räddning, det första du kan göra är att besöka Vinsanlehto. Hämta vatten från kallkällan, koka kaffe och fika. Ta en promenad bland dom gamla tallarna.

När du kommer hem så skriv till Länsstyrelsen och berätta, de kanske prioriterar upp Vinsanlehto så slåtterkojan, spången till kallkällan och den gamla ladan bevaras.

Lämna en kommentar