Vad vill XR?

Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring står det på XR webbplats.

När skall folket vakna?

De flesta människor är medvetna om klimatkrisen? Den som läst en tidning eller sett på TV är medveten om att klimatet förändras. Sedan har de olika strategier att hantera den informationen men det är en annan diskussion.

Folket är systemets fångar och kan bara agera och göra sitt bästa inom detta system. Folket får ifrågasätta sina ledare men inte systemet.

Vissa inom systemet bryr sig inte alls och fortsätter leva som vanligt. Andra gör vad de kan. Slutar flyga på semestern. Tar tåget. Slutar äta kor. Köper ekologisk frukt och grönsaker. Använder mer kollektivtrafik. Isolerar sina hem. Byter till en grön energileverantör. Väljer en bank som inte investerar i fossila bränslen. Köper begagnade kläder. Väljer saker som är gjorda för att hålla. De kanske till och med begränsar användandet av internet?

De som har råd leasar eller skuldsätter sig ännu mer för att köpa elbil för att visa att de tar sitt ansvar. Det enda de fattiga kan göra är att sortera förpackningar för de har knapp råd att äta kor, flyga eller köpa ekologiskt. De åker redan kollektivt och köper till och med begagnade kläder.

Kan folket gör mer?

Enligt XR är de individuella insatserna inte tillräckliga.

”Slutsatsen är att enskilda människors handlingar inte är tillräckligt att få oss ur den här krisen. Vi behöver också grundläggande systemförändringar, och det kan bara åstadkommas av medborgare och myndigheter som samarbetar för att bestämma hur klimatet och den ekologiska nödsituationen ska hanteras. Medborgarråd är ett beprövat sätt att bygga upp ett demokratiskt mandat för snabba åtgärder med stöd av allmänheten.”

Enligt XR skall medborgarråd bestå av slumpvis utvalda medlemmar på 100-150 personer, ungefär som en jury, för att spegla hela landet i termer av kön, ålder, etnicitet, utbildningsnivå och geografi.

Medborgarråden kommer att höra balanserad information från experter och skall undersöka, diskutera och ge rekommendationer om hur man ska bemöta klimat nödsituation och rösta på rekommendationer. Processen skall drivs av icke-statliga organisationer under oberoende kontroll.

Övergång?

Nyligen blockerade 10 000 Extinction Rebellion Netherlands medlemmar en större motorväg (A12) i Haag i Nederländerna i protest mot regeringens bränslesubventioner. Upp till 2000 blev arresterade.
De som förbrukar mest av fossila bränslen får de största subventionerna för närvarande. Det saktar ner övergången, sade en av aktivisterna.

Övergång till vad?

I XR: 133 sidiga dokument ”Nödläge på planeten jorden” står det:

”För att ta itu med klimatet och den ekologiska krisen måste vi snabbt få till stora politiska förändringar bort från vår nuvarande ekonomi baserad på fossila bränslen. Vi behöver grundläggande systemförändringar i alla industrier och i alla samhällsområden som är beroende av fossila bränslen.”

Jag har läst XR webbplatser och dokument och jag får inte klart för mig vad som är målet.

Att ’få bort den nuvarande ekonomin baserad på fossila bränslen” är ett mål i sig men i så fall måste antingen den ’nuvarande ekonomin’ ersättas med en annan ekonomi eller så måste ’fossila bränslen’ ersättas av någon annan form av energi.

Gandhi hade som mål att skapa ett självständigt Indien. Martin Luther King och Medborgarrättsrörelsen hade som mål att avskaffa segregeringen i USA. Nelson Mandela hade som mål att avskaffa apartheid i Sydafrika. Plogbillsrörelsen hade avrustning som mål.

Vad har XR för mål?

XR kräver att regeringen talar klarspråk om klimatnödläget, att regeringen agerar nu och fattar bindande beslut om att minska koldioxidutsläppen till netto noll år 2025. XR kräver att regeringen inrättar och vägleds av medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Det är bara krav men vad är målet?

Lämna en kommentar