JONAS, GRETA OCH REVOLUTIONEN

Cykel som står uppställd

Vi väntar otåligt på revolutionen som skall rädda klimatet och världen. En värld utan fossila bränslen, utan bilar med bensin eller dieselmotorer. Det blir skifte till förnyelsebar energiproduktion.

De svenska ledarna för denna revolution är Greta Thunberg som leder ungdomarna och Jonas Sjöstedt som cyklar vidare i politiken. Kanske är de inte ens medvetna om den gemensamma ledarpositionen men i  realiteten har de samma mål.

Läs mer

Bensinupproret, elbilar och Chomsky

Rostigt tåghjulsfjäder

Hur hänger det här ihop? I media handlar mycket om bensinupprördheten där nästan en halv miljon gått med i en Facebookgrupp för att protestera mot bensinskatten. Vänsterpartiet hakar på gröna krav om att förbjuda bensin och dieselbilar från 2025. Chomsky säger att vi är manipulerade allihop.

Bensinupproret och elbilar har samma uppkomst, klimatförändringen. Målet är att minska koldioxiden i luften. Det är avtal som förhandlats fram sedan Kyotoprotokollen fram till Parisavtaltet som ligger som grund för regeringars beslut om skatter och utfasningar.

Läs mer

Tugga och svälj

Fisksoppa

Mat är inte bara något du trycker i dig på MAX eller Järnvägsgrillen. Mat är mer än hämtpizzan från Palma eller sushin från Storheden. Mat är inte bara det just du tycker om.

Mat är det som kommer från land, hav, det är fiskarna, djuren och alla som arbetar med att få maten fram till din tallrik.

Läs mer

Change of mindset

Global warming explained in 3 min 51 seconds, added in 2008. Ownership of nature is the cause to global warming. We can’t solve it by denying the change. We can’t solve it with the same mindset and tools witch created the problem. Solving the problem requires a new mindset.

As this video don’t uppload on smartphones i provide you with a link >>

Profetia

Döden
… jorden var öde och tom …

En betraktelse över tidens gång, vad som styr våra liv, vem som bestämmer. En profetia om framtiden och en från det förflutna. Om det nu finns någon tid?

Det har tagit lång tid att skriva detta, lika länge som inlägget har blivit. Läs om du orkar. Om inte så spelar det ingen större roll. Det är bara en av dessa berättelser. Om en plats, en tid och tidens hjul.

Läs mer