KATEGORISERING

Dog eating frosen fish

Det pågår en kategorisering, polarisering och rättfärdighetsnorm om människors politiska värderingar som ökat efter valet i USA. Sveriges media och många svenskar har en fixering vid USA vilket går att förstå eftersom svansen följer hunden. Kommer vi så smångom att se en demokratisk cencur? Valet i USA var rätt så tumultartat med en avslutning där … Läs mer

Sanningen

Hai Griva tampar på egot

Sanningen verkar vara något som vi naturligtvis förstår och intuition kan hjälpa oss en hel del för att förstå vad det är. Vi är överens om vad som är sant, därför är det sant. Eftersom alla inte är överens så finns det flera tolkningar av sanning. 

Det är en av orsakerna till de infekterade diskussioner som pågår på sociala medier, tidningar, tv och beskyllningar om ”fake news”.

Inom filosofin diskuterar de tre huvudteorier av sanning.

Läs mer

Fakta

Brunn

Fakta är något jag vet är sant. Jag kan bevisa det.
Fakta är direkta observationer eller mätningar, som i allmänhet alla kan vara överens om.
Fakta är vetenskapligt verifierat, det går att räkna eller göra om.
Fakta är en historisk händelse som bekräftas av flera källor.
Nyhetsförmedling är en blandning av fakta och åsikter.

Fakta verkar rätt enkelt men man kan försjunka djupt ner i vetenskapliga och filosofiska diskussioner. Håll det enkelt.

Läs mer

Samtidsslaveri

Datorskärm

Har tillbringat den senaste halvtimmen med att söka information om samtidsslaveriet.   Det har diskuterats av Johannes(BL) Nilsson (TW). Copyriot (BL) och Per Herngren.(BL)

Ordet är associerar till arbete som blivit påtvingat men handlar om behovet av att vara aktuell på sociala medier, att vara samtidig som alla andra att kommentera aktuella händelser.

Valet av ord ger en felaktig tolkning. Det finns redan ett ord som beskriver detta fenomen; nätberoende eftersom det är ett beroende och inte ett slaveri.

-339 tecken enligt Twitter. Orkar du läsa vidare?

Läs mer

Social egoism

Enligt Bob Thurman är vår extremt sammankopplade värld; där vi kan få veta allt, när som helst, grunden till att alla kan bli buddister. Han menar att denna massupplysning kan väcka vår medkänsla. Är detta möjligt eller är det vår egocentriska uppfattning av värdens som kommer att förstärkas.

Titta gärna på TED där Bob Thurman säger att vi kan bli buddhister men jag tror inte att sociala medier och vår realtidseleände kommer att ledat till någon masskonvertering till Buddism genom att det väcker vår medkänsla. 

Läs mer