Masters of the universe

Posted on
I den globala andliga värld vi lever i finns det lärare och mästare inom några klick. Böcker, ljudböcker, webbsidor och video. Det är bara att klicka igång. Hur skall jag veta vilken lärare s... Read More

Praktiken?

Jag minns när jag var i Dolanji och frågade min lärare om alla visualiseringar jag skulle göra under Ngöndro, var dessa visualiserigar av verkliga varelser eller bara bilder? Tänk inte på det, ... Read More

Självet

Vad är skillnaden mellan jaget och självet. Är vi självstyrda eller jagstyrda? Enligt CG Jung är jaget alltid underordnat självet men jag är tveksam till det. Men självet är det allvetande au... Read More

The method?

During numerous lifetimes various cultures and people has evoked divine masters. Not always understood by the people, these masters practice and teachings where made to rites, ceremonies and religions... Read More