Återfödelse

De dödas händer på magen med en ros.

Tanken på reinkarnation har funnits inom många kulturer i alla tider och har än idag en central betydelse inom framförallt hinduismen och buddhismen.

Först av allt skall jag inte använda mig av reinkarnation eftersom detta tolkas som gudomligas framträdande i konkret gestalt,  jag skall skriva om att födas om, alltså om återfödelse.

Inom buddhismen finns två tolkningar, den exoteriska (enl. wikipedia: avsedd för en bredare allmänhet, – lättillgänglig, lättbegriplig, omystisk) och den esoteriska (enl. wikipedia: förbehållen ett fåtal invigda – således utifrån till synes menad för en inre krets, svårbegriplig, svårtillgänglig och mystisk)

Läs mer

Vägen är tystnad.

Anslagstavla

Vem tror du att du lurar?

Denna fras kom upp när jag läste John Pilgers “A world war hes begun. Break the silence”. 
Hur skall man göra detta begripligt för andra?

Det hela är löjligt. Jag sitter och läser massor av artiklar på nätet för att skapa mig en bild av vad som sker i världen och jag anser mig ha en god bild av vad som sker.

På Facebook skriver jag inlägg för att förklara min syn på klimat, krig, minoriteter, minoritetsspråk och gud vet vad och jag har en blogg med två bra texter som på tre år haft 1386 besökare.

Vad håller jag på med?

Läs mer

Eremitspåret

Korp

Vi gör alla planer i våra liv men de förändras eller får helt nya inriktningar. Vad är det som styr våra val, är det tillfälliga känsloyttringar, begär eller händelser som har någon mening? Finns det något förutbestämt, är det alltid vårt karma vi följer? Jag hittade eremitspåret men tog en annan stig.

Slutpraktiken

Rätt strävan, uppmärksamhet och koncentration.
Och vad, människor innebär rätt strävan, uppmärksamhet och koncentration?

Jag läser vad som står i Magga-vibhanga Sutta men jag kan inte förstå vad som står där. Vare sig i den engelsk eller den svenska översättningen. Detta är fullständigt obegripligt. Detta för att det är en muntlig tradition som blivit nedskriven. I en muntilig tradition är upprepning ett stöd för minnet när man lär sig.

Vi som läser vill förstå direkt, det skall vara kort, enkelt och utan upprepningar. Om du delar upp allt blir det tydligare, men du behöver inte ens göra det; det finns en detaljerad tablå över Den Ädla Åttafaldiga Vägen.

Läs mer

Praktiken?

Jag minns när jag var i Dolanji och frågade min lärare om alla visualiseringar jag skulle göra under Ngöndro, var dessa visualiserigar av verkliga varelser eller bara bilder? Tänk inte på det, allt är bara för att du skall frigöra dig från ditt ego, svarade han.

Då blir frågan hur? Svaret som ligger närmast till för många är att man skall meditera. Sitta i lotuställning, andas, använda sig av mantran eller ritualer. Men Buddha visade på den 8 faldiga vägen, inte bara en väg.

Läs mer

Självet

who?
who?

Jaget är enligt Jung det centrala komplexet i medvetandet, allt det som skapar din identitet, dina åsikter, tankar och känslor. Enligt Jung är jaget alltid underordnat självet men jag är tveksam till hur detta förhåller sig

För att inte snöa in på psykologiska förklaringar konstaterar jag att det hela tiden finns ett samspel mellan jaget och självet. Om bara jaget fanns skulle vi vara superegoister utan medkänsla med andra levande och kännande varelser. Var vi bara självet så skulle vi vara gudar.

Läs mer