JONAS, GRETA OCH REVOLUTIONEN

Vi väntar otåligt på revolutionen som skall rädda klimatet och världen. En värld utan fossila bränslen, utan bilar med bensin eller dieselmotorer. Det blir skifte till förnyelsebar energiproduktion.

De svenska ledarna för denna revolution är Greta Thunberg som leder ungdomarna och Jonas Sjöstedt som cyklar vidare i politiken. Kanske är de inte ens medvetna om den gemensamma ledarpositionen men i  realiteten har de samma mål.

Greta Thunberg har citerats mycket men ingen verkar bry sig om att hon kräver ett systemskifte. Redan under sitt bejublade tal under FN:s klimatmöte i Katowice 2018 sade hon.

“Today we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can’t save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed.”

Greta Thunberg har helt rätt men även hon har tagit på sig skygglapparna och anammat systemets lösningar att vi som konsumenter skall lösa klimatförändringen genom nya konsumtionsmönster. Flyg inte, åk tåg, åk kollektivt, cykla, sluta ät kött och köp elbil.

Hon har blivit en symbol för klimatet som representant för de unga idealister som kommer att lösa klimatförändringarna men även för klimatet som medelklassens moralfråga.

Vad har du gjort för klimatet frågar sig medelklassen och fortsätter källsortera och drömma om elbil? Klimatförändringen är en personligt problem i nyliberalismens konsumtionssamhälle.

Jonas Sjöstedt har blivit den nya rödgröna rörans miljöledare efter att Miljöpartiet naggats i kanten av sitt samröre med Socialdemokraterna. Jonas Sjöstedt cyklar omkring som miljöprofet så även en Centerpartist som Annie Lööf kan bli grön av avund.

Jonas Sjöstedt vill förbjuda försäljning av nya fossildrivna fordon inom EU från 2025. Fem år senare, 2030 ska unionen upphöra med utvinning av fossila bränslen och 2035 ska fossila fordonsbränslen sluta säljas helt. Tre femårsplaner på raken.

Politiska styrmedel fungerar om politiken har makt bakom besluten. Nu framför Vänsterpartiet sin förslag för att Sverige skall bli ett fossilfritt välfärdsland; i likhet med miljöpartiet, centerpartiet och alla andra partier.

Med tanke på att Vänsterpartiet tvättat av sig kommunismen och dammat av tanken på revolution är förslagen för klimatet revolutionerande. Har Vänsterparitiet tänkt fälla kapitalismen som system med ungdomliga idealister som påhejare?

Tror Vänsterpartiet och de unga idealisterna som skolstrejkat varje fredag att den fria marknaden går med på att skrota oljeriggarna, raffinaderierna och gasledningarna?

En dag skulle Saudi Aramco, Sinopec Group, och Exxon Mobil lägger ner sina oljefält? Canada börjar återställa oljesandsfälten i Alberta? USA slutar prospektera efter olja i Arktis? Gazprom stänger ner gasledningar till EU?

Det enda hoppet är att JP Morgan och andra investerare ser större vinster i förnyelsebar energi. Det ser dock inte så bra ut vid horisonten.

Efter årtionden av finansiellt stöd står förnyelsebar energi för 14% av energiproduktion, det är samma andel som 1971. Frågan är hur den fossila bränsleoligarkerna skulle klara sig utan subventioner?

There is still time, säger Gandalf.

Förbud har sällan fungerat så i stället för att tvinga Saudi Aramco, Sinopec Group, Exxon Mobil och Royal Dutch Shell på knä kan Svenska staten i stället satsa klokt inom kapitalismen.

Bygg inga fler motortrafikleder. Återreglera Statens Järnvägar så allt är i samma koncern. Bygg ut järnvägsnätet och öppna alla nedlagda järnvägar. Vi skall kunna åka elektrifierad tåg från Malmö till Karungi. Strunta i höghastighetståg, vi måste leva ett långsammare liv.

Det var 58 år sedan vi hade järnväg mellan Morjärv och Kalix och planerade en linje från Kalix till Haparanda som skulle vara färdig 2012.

Nu har man glömt bort tågen. Alla pengar hamnade på vägen i stället. Nu försöker man elektrifiera vägarna. Märkliga lösningar?

Hur skall vi frakta gods om 58, 120 eller om 220 år? Det är frågor som dessa partierna borde diskutera i stället för att cykla omkring och skapa sig en miljöprofil för att attrahera väljare.

Men det är ju klart. Ingen stat kommer att tillåtas driva en järnväg som konkurrera ut landsvägstrafik och marknaden är inte intresserad av vad som händer bortom kvartalet.

Det vore även bra att ge 10 år skattebefrielse för de som flyttar ut i glesbygden och bryter upp ny jordbruksmark på gammal för att odla mat, bygga nytt eller bygga om hus och bli självförsörjande på energi. Men det är klart. EU kanske inte tillåter den jordbrukssubventionen.

– Kan jag få en kopp kaffe?

Lämna en kommentar