Kostnader

Nu har jag tagit vaccin i Västerås. Det var många sprutor, diphtheria tetanus, polio, hepatit A, tyfoid feber och dukoral mot kolera. Dukoralen skall drickas i två doser, en två veckor innan resa och den andra en vecka innan resan.

Jag kan summera kostnaden till i dag.
Flyg Finnair Stockholm – Helsinki – Delhi t.o. r: 5837 kr
Vaccin: 1170 kr
Summa: 7007 kr

En bekant till mig har varit till sydindien i tre månader. Han har gett mig goda råd. Först av allt pengar. Om man planerar att handla så bör man ha med sig minst tio tusen och nästan allt i resecheckar. Det är inte tillåtet att föra in eller föra ut rupies från Indien men man kan ha med sig dollar, om man klarar av den dubbla omräkningen.

Är man ute på stan bör inte bära på sig mer sedlar än man bär på sig i vanliga fall. 400 – 1000 kr. Det blir 2 500 – 6 700 Rs. Är man ute för ett målinriktat köp kan man ha med sig summan även om den är större.

Kort är bra att ta med sig, det går att ta ut på banker och går att betala med i större städer och på hotell och restauranger, men sedlar är mer tillförlitliga och resecheckar säkrare.

Måltider (2 x 60) x 30 = 3 600 Rs. (538 kr)
Hotell 300 x 28 = 8 400 Rs (1300 kr)
Resor – är svårt att beräkna.

BNP per capita i Indien är ca 16 000 kr jämfört med Sveriges 148 000 kr. Men var fjärde Indier lever på mindre än $1 (6 kr 40 Rs.) om dagen. Tre av fyra tjänar $2 (12 kr. 80 Rs.) eller mindre per dag.

Lämna en kommentar