ARGUMENT

Vad är det vi gör när vi skriver inlägg och kommentarer på sociala medier? Det enklaste är ju smilys, ikoner och memes av alla de slag för att uttrycka sig för hund- katt- och matbilder. Men hur är det när vi argumenterar?

I ett inlägg kan vi framföra ett argument och i kommentarerna få detta bemött, eller så kan vi bemöta andras argument men jag bortser från alla de som inte bemöter argumentet. De som bara såpårar ur, ironiserar, skämtar, idotförklar och hatar. Jag skall för enkelhetens skull kalla detta för samtal även om det saknas ögonkontakt, gester, kroppsspråk och den direkta kontakten.

Ett samtal kan bli en debatt, diskussion, dialog eller en blanding av alla dessa. I en debatt framför man sin åsikt och är inte villig att förändra eller byta ut den. I en diskussion försöker man se hur delarna skapar en helhet. I dialogen lyssnar man på den andres argument, ställer frågor och visar vilja till att försöka förstå.

Är det viktigt att förså var man befinner sig i ett samtal?

Visst känns det bra att har rätt? Även om man inte har rätt så kan man hävda sin åsikt genom att skriva ”allt annat är fel”. Känslan när man kan vulgärtolka den andres åsiter genom att klistra på argument eller lite intelektuell arogans kan kännas bra ibland.

Lite självkännedom ger vid handen att jag använt allt retoriska grepp och fallasier för att vinna en diskussion. Nu håller jag på med en nyorietering där jag ber motståndaren att förklara sina åsikter genom att repetera vad de skrivit och ställa frågor på det.

På detta sätt är inte mina argument viktiga utan dekonstruktionen av den andres argument kommer att stå i fokus för diskussionen. Om det leder till en dialog är inte helt uppenbart eftersom jag oftast har rätt.

Lyssna gärna till ”Konsten att bemöta motståndarens bästa argument” i Filosofiska Rummet P1. Det tar 44 minuter och mest pratar en män med lite von oben attityd mot kvinnan i programmet. Förvånande? Knappast.

Lämna en kommentar