Tidlöshet

Vi befinner oss i denna nuvarande situation på grund av de val våra förfäder gjorde men även de val vi har gjort och framtiden kan vi påverka genom de val vi gör, så långt vi kan överblicka. Men kan framtiden påverka det förflutna?

Hur många har inte upplevt en diskussion med sina barn som slutar i att det är ens fel som förälder att man skaffat detta barn som just nu är väldigt missnöjd. I denna anklagelse finns ett obestridligt faktum. Men det kan lika gärna vara min mors och min fars fel, eller deras föräldrars och vidare till någon ej känd historia.

Det finns inga vetenskapliga bevis på att de val vi gör i våra liv påverkar mer än det vi kan uppleva för stunden. De val som andra kännande varelser gjort; medvetet eller omedvetet, har påverkat nuet och framtiden är något vi kan vara överens om. Men kan framtiden påverka det förflutna?

Dalai Lama with his Patek. This picture is stolen don't know who has ©
Time Lama

Fysiker spekulerar i att det är en illusion att se det förflutna, nuet och framtiden som åtskilda. Dessa tidsbegrepp kan vara olika sidor av en och samma verklighet som vår tid- och rumsuppfattning med sina begränsningar inte förmår urskilja.

”Ja, det är riktigt”, sa Dalai Lama, ”Jag tror att den kollektiva energin hos det otal kännannde varelser som bebor detta världsystem, deras kollektiva energi formar hela detta universum. Och en av dessa faktorer är det tibetanska folket karma. Den är också inbegripen, förstår ni”

”Ders drivkrafter och handlingar formar det som sker”, sa jag.

”Ja”, fortsatte han, ”men inte bara tibetanernas vid det tillfället, utan de framtida tibetanerna, inklusive mig själv. Vårt karma nu, och i framtiden åsdadkom också dessa saker, i det förflutna.”

Vad är innebörden av detta, vad menar Kunudn (tib. narmn på Dala Lama) egentligen?

Vi ändrar vårt förflutna genom att definiera om den, skiva om historien och förändra den så att den passar in i den världsbild vi vill se och uppleva. Genom vetenskaplig upptäckter så ändras bilden av vår samtid och vårt förflutna. Det är lätt att ta till sig och även begripligt. Nuet och framtiden kommer att forma bilden av det förflutna.

Är det något utöver detta som Kundun avser? Att vårt karma nu och i framtiden åsdadkom, formade det förflutna?

Kan våra handlingar nu och i framtiden förändra det vi tror är en objektiv sanning, kan vi förändra vår historia, att pyramiderna aldrig blir byggda, Aralsjön inte blir torrlagd, Amazonas inte blev avverkad, floderna förgiftade av tungmetaller och luften av våra avgaser?

Omöjligt att ändra på den första graden av sanning, den objektiva verklighet vi är överens om gå inte att förändra men om vi frågar oss hur många verkligheter det finns och har funnits så blir utgångspunkten annorlunda. Om den kollektiva energi har utformat vårt universum så kan den förändra det vi anser vara mänskligt liv.

Under tiden får vi försöka tolka världen som vi ser det och göra det bästa möjliga av det vi upplever som tid i en verklighet som är skapat av vårt kollektiva medvetande.

Lämna en kommentar