Vandrare

Jag har just läst boken ”Vandrare i två världar”av Jörgen Eriksson. Boken handlar om shamaninsmen, kulturen och samepolitiken av i dag och det är en rak redovisning av de intervjuades åsikter.

Vad som slog mig var inte det faktum att jag fick revidera min fundametalistiska syn på shamanismen utan två citat av Ande Somby. Sedan fångas jag av ett citat i senaste numret av ETC.

– ”Likadant är det med beslutsystemet. Sametinget är en västerländsk modell. Det samiska systemet baserade sig på storfamiljen, klanen. Men förvaltningsrätten upphäver klansystemet.”

– ”Statsbildning på etnisk grundval är något som tillhör det förflutna. Det var en gång grunden för bildandet av de europeiska staterna, men de kan inte heller längre vara ”rena” etniska områden. Varför skulle vi samer satsa tid och krafter på något som är fullständigt passé? Att skapa en samisk stat på etnisk grund skulle vara absurt. Alla samfund, också de samiska, måste i framtiden vara flerkulturella.” Ande Somby. Vandrare i två världar. Jörgen I Eriksson, ISBN91-89447-28-X

Sedan kokar jag the och läser ETC.

”Ursprungsbefolkningar lever i kollektiv och inom kollektivet finns solidaritet och ömsesidigt utbyte. Individer stödjer varandra och det finns varken majoriteter eller minoriteter. Besluten fattas med konsensus. Frågor ställs och besvaras i gemensamma diskussioner där allt deltar. Lösningar på problem som uppstår bör främja hela kollektivet. Utifrån detta perspektiv existerar ursprungfolkrörelsen för hela mänskligheten. I sin nära relation till Moder jord, Pacha Mama, försvarar den miljön. Vill vi rädda mänskligheten måste vi rädda Pacha Mama” Evo Morales, Bolivias president. ETC #4 2008

Dessa ord blir så stora att jag inte kan förstå eller kommentera detta. Det är för stort att sammanfatta i grafer på ett exelark. Åsikter kan inte fångas, mätas och redovisas som sanningar. Ingenting är beständigt och vi måste alla dela med av oss själva på den långa resan.

Vandrar vidare …

Lämna en kommentar