Tidens gång

Tidsbegreppet har vi skapat genom närvaron av vår fysiska kropp. Om vi kunde röra oss utan kropp så skulle inte rummet finnas och således inte tiden

Vi har alltid varit beroende av tid även om uppfattningen om tid har förändrats.

Människan har räknat solvarv, månens tillstånd, vintrar och andra astronomiska tillstånd till den tid det går att förflytta sig mellan två platser.

Vi har med tiden delat upp den tid det tar för jorden att snurra runt sin axel och ett varv runt solen till nanosekunder för att kunna mäta tid.

All tid är beroende av vår fysiska kropp, utan den skulle vi kunna förflytta vårt medvetande vart vi vill i universum, tiden och rummet skulle upphöra att existera.

Är det någon mening med att fantisera om det som inte finns, vi är ’back to basic’ för att vi har en kropp?

För att förstå detta måste vi acceptera just detta, att vi har en kropp som skall förflyttas i rummet.

Alla kroppar kan inte förflyttas med samma tid, ett barns kropp har sina tid, liksom en åldrad kropp. Det finns kroppar som har en annan tid på grund av sjukdomstillstånd eller skador.

Men gemensamt för att kroppar är att man har en viss tid för att förflytta sig från punkt A till B. Den tid det tar att förflytta sig lär vi oss med tiden 🙂

Det verkar i alla fall som om vi har hur mycket tid som helst i början och väldigt lite i slutet.

I stället för att planera att kroppen skall förflytta sig från A till B låter vi kroppen göra så mycket annat att det blir så lite tid i slutet att vi måste springa för att hinna.

Jag upplever detta varje morgon när en sexåring skall passa tiden för skoltaxin. Det finns så mycket att göra och prata om även om rutinerna är självklara och till slut säger hon att:
– Det är ditt fel för du har inte tjatat på mig!

Det är lungt, säger tidsoptimisten och springer eller kör i 130 km/tim för att hinna.

Tidsrealisten har allt tid i världen eftersom förflyttningen i rummen; oavsett med vad man förflyttar sig, beräknas utan att använda adrenalinpåslag.

Tidsfachisten måste åka exakt 16.30 annars får en ett adrenalinpåslag 16.30.10 på grund av stress.

Tid är inte bara mätbart, det är även en upplevelse.

Lämna en kommentar