Diket

Han satt och tittade ut på det tröstlösa regnet. Ännu en dag till alla dessa dagar som gått. Det var senhöst, första snön låg och tinade på marken, ännu en av dessa år som gått. År av drömmar, planer, förhoppningar och föresatser som runnit bort som den smältande snön.

Luften dallrade av hetta den dag han vandrade längst ett krondike, klädd i enbart höftskynke trots horder av mygg. Minnet bleknar, han mindes tillfället men inte sin ålder. Han måste ha varit kring 14 år.

Insikten kom när han vandrade i diket, fötterna i det leriga kalla myrvattnet, han klev över eller kröp under björkarna som hade fallit ner i diket genom åren. Diket som grävt sig djupare ner i sluttningen för varje år. Diket som ledde bort vattnet från myren för att mer skog skulle växa. Continue reading “Diket”

Mor vill vila!

I dag har vi förbrukat alla jordens resurser för i år. Om vi vet om det, varför fortsätter vi? Är det förutbestämt? Går det inte att lägga om våra liv så vi sparar, återanvänder och fördelar resurserna?

Inte det?

Det gör ingenting. I det långa perspektivet gör det inget att vi gräver upp jorden, frigör radioaktivitet och förgiftar vårt eget vatten som är jordens och vårt eget blod.

Jorden blir stilla och tyst. Istider kommer och jämnar till jorden. Allt vi gräver upp, allt vi samlat i våra sophögar kommer att malas till sand i de nya hav som bildas, havets vågor kommer att sortera allt i skikt, kontinenter kommer att skjutas mot varandra och ny berg bildas.

Under de miljoner år som följer efter oss kommer våra ben att bli jord, bergen bli hav och haven berg. Alla gifter kommer att renas och låsas fast i jorden igen. Till och med vattnet kommer att renas när Moder Jord vilar för att skapa något nytt.

Inge är beständigt förutom din sanna natur, det som verkligen är det du är.

SHIT!

This is disruptive thinking. A man partly responsible for the killing of 40000 elephants because he thougt; as many other cientist that desertification was caused by overgrazing. Now his research has led to the opposite and the answer is litter. Large herds dung and urinate all over their own food, and they have to keep moving, and it was that movement that prevented the overgrazing of plants, while the periodic trampling ensured good cover of the soil. Continue reading “SHIT!”

Profetia

Döden
… jorden var öde och tom …

En betraktelse över tidens gång, vad som styr våra liv, vem som bestämmer. En profetia om framtiden och en från det förflutna. Om det nu finns någon tid?

Det har tagit lång tid att skriva detta, lika länge som inlägget har blivit. Läs om du orkar. Om inte så spelar det ingen större roll. Det är bara en av dessa berättelser. Om en plats, en tid och tidens hjul.
Continue reading “Profetia”