Röd Stjärna

Symboler och dess betydelser kan ibland bli mycket märkligt. Vad representerar en stjärna? Det beror givetvis på kontexten (sammanhanget) och på betraktarens preferenser.

När vi betraktar bilder har vi två begrepp som är bra att använda. Detonation och konnotation.

Denotationen är bildens bokstavliga, ursprunglig betydelse. En faktiskt beskrivning av bilden utan tolkningar. Konnotationen är en kulturell, symbolisk överförd betydelse.

Läs mer

Vad är ett fotografi?

Manipulerad bild

Det går inte längre att tro att det finns några fotografier som är äkta eller är ett utsnitt av verkligheten. Med dagens digitala manipulationsmöjligheter kan man alltid skapa en bild om man vill påstå något. Därför skall du utgå från att varje bild du ser är manipulerad.

Jag har blivit så less på alla norrskens och stjärnhimmelsbilder som är manipulerade och inte anges som astorofotografi eller manipulerade bilder. Har du himmel, land, hav, skog i bilden så faller den under natur -eller dokumentärbild om du inte anger annat.

Läs mer