FRÅN DISSONANS TILL BIAS

Det känns lite svårt att lämna covid-19, det är ju en pandemi som pågått sedan december 2019. Det finns de som påstår att den inte finns och de som inte orkar bry sig om pandemin. Under månaderna som gått har fått så mycket information att huvudet är fullt och vi kan inte leva med denna motstridiga information om pandemin. De av oss som inte redan har bestämt oss från början lider av kognitiv dissonans.

Enkelt uttryckt är kognitiv dissonans när man inte vet vad man skall tro på, när man har många motsägelsefulla idéer samtidigt. För att råda bot för denna obehagliga känsla så börjar vi förenkla genom att motivera utifrån vår bild av omvärlden.

Använd ansiktsmask – Det har ingen mätbar effekt om du använder ansiktsmask – Det kan ge en skenbar trygghet så vi inte är så uppmärksamma på att hålla avstånd – Använd inte ansiktsmask – Det är en kontaktsmitta – Det är en droppsmitta – Man har hittat SARS Covid-19 virus i ventilationssystem – Det finns inget virus – Barn och ungdomar sprider smittan mindre än vuxna – De sprider lika mycket som vuxna – De sprider inte alls – Det är bara gamla och sjuka som dör – De är +65 som dör – Alla kan dö – Barn dör inte – Färre smittas nu är i våras – Lika många smittas men behandlingen är bättre – Vi måste undvika lockdown – Vi måste hålla skolor och förskolor öppna – Vi måste stänga ner skolor där det finns smitta – Gymnasiet måste stängas – Vi måste stänga ner – Det är ett Kinesiskt virus.

Det kan fortsätta radas upp argument i all evighet men vi väljer bland dessa argument, eller struntar i dem för att bekräfta våra åsikter och vi har svårt att byta åsikter när vi väl har befäst våra. Men just nu är vi inne i ett skede av förändring som sker med vår inställning till covid-19.

Vilka bias använder du i ditt resonemang kring pandemin? I den här bloggen radas det upp 20 stycken men det finns många fler att välja på.

Ungdomarna orkar inte, de vill leva som vanligt och strunta i all dissonans. Antalet positiva tester är allra högst i åldrarna 17-19 år enligt Folkhälsomyndigheten.

Den bias som ca 75% har släng av är inovationsoptimism, alla väntar på vaccinet som skall rädda oss från pandemin. Resterande 25% har negativitets bias eftersom de bedömer risken större än nyttan av vaccinet med tanka på de biverkningar som kom av massvaccineringen av SARS eller någon konsprationsteori om vaccin.

Jag försöker hålla mig kvar i den kognitiva dissonansen för att inte hindras att ta in ny information. Jag ansåg i våras att Sveriges strategi var den bästa men den nya informationen jag fått via många av nätets medier så viker jag av från den Tegnellska hären eftersom den försvagats.

Är det bättre med Kinas, Vietnams och andra Aseatiska staters förhållningsätt? Masstestningar vid utbrott, smittspårning via appar och mobiltelefoner, testningar av alla som reser in i landet, tvångskarantäner och nedstängning av hela städer. Nu förordar Kina QR koder för resenärer som visar om man är frisk.

Grundlagen sätter stopp för de mesta så de drakoniska rekommendationerna; som inrikesministern kallar dessa, är just bara rekommendationer som den svenske medborgaren är alltmer obenägen att ta till sig utan slingrar sig undan och har full frihet att strunta i rekomendationerna.

Enligt inrikesminister Mikael Damberg (S) går det inte att stänga kollektivtrafiken för att personal som jobbar inom sjukvården och lärare med flera måste ju kunna ta sig till jobbet, sedan lägger ha ansvarat på de som driver trafiken att de måste införa fler turer. Men trafikbolagen kan inte tvingas införa fler turer. Alltså kan regeringen bara vädja till folket och näringsidkare.

Antalet testningar går inte att öka för att laboratorierna hinner inte ens med dagens testningar och våra hjältar har jobbat mer än 2 miljoner timmar övertid vilket motsvarar 1600 heltidsanställda sjuksköterskor.

Sverige har inte kapacitet att masstesta för smittspårning och en sjukvårdskapaciter som precis verkar klara av de som blir sjuka genom att personalen jobbar sig till utbrändhet.

Vi kan alltså inte införa den Asiatiska pandemibekämpningsmodellen eftersom vi har den grundlag vi har. Det som regeringen och regionerna kan införa är den överkapacitet som behövs inom sjukvård och laboratiorieverksamhet och se till att det finns en materiell beredskap inför nästa pandemi. Den här pandemin får vi försöka överleva lite till mans.

Att de ekonomiska åtgärderna sattes in för att ge stöd till banker och storföretag medan mindre företag fått gå i konkurs och personal över hela arbetsmarknaden har blivit permitterade är helt i sin ordning. De som jobbar kvar riskerar varje dag att smittas av covid-19. Det är så det brukar vara och folket tiger stilla.

Kolla ditt bias! 20 kognitiva missar som gör att vi fattar fel beslut.
Det finns några till! 57 Cognitive Biases That Screw Up How We Think

Lämna en kommentar