Lågvatten

En granrot ligger på en lång strand i Tjaktjadammen. I bakgrunde syns Tjahkeli och sarekfjällen.

Det var lågvatten i dammen. Korparna stoppade mig och jag klev ut ur bilen. Sedan tog jag alla bilder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *