linkka_11

En stor gran, sittbräde från en båt och ruttnade rester som verkar komma från en båt.

Sittbrädet är kvar. Granen gav alltid skydd för båten. Min morbror Martin misskötte båten och den ruttnade i aktern som han kapade av. Då förlorade båten sin själ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *